አብሪው አላህ . .

አብሪው አላህ . .
እርሱን ያወቁ ባሮቹን ልብ በኢማን ብርሃን፣ውስጣቸውን በቅን መመሪያ ያበራ።

Tags: