‹‹አንዱ ብቸኛው››

‹‹አንዱ ብቸኛው››
አምልኮት በሚገባው አምላክነቱ አንድ ብቻ የሆነ፤ከርሱ በቀር በእውነት የሚመለከ ሌላ አምላክ የሌለ፤ይብዛም ይነስ ከዕባዳ ለርሱ ብቻ እንጂ ምንም ነገር ለማንምና ለምንም የማይዞር።

Tags: