ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ . .

ዐዋቂው፣ውስጠ ዐዋቂው፣በዕውቀት ከባቢው አላህ . .
ዕውቀቱ ግልጹንና ስውሩን፣በምስጢር የሚነገረውንና በይፋ የሚነገረውንም፣ግዴታዎችን፣ሊሆኑ የማይችሉትንና ሊሆኑ የሚችሉትንም ሁሉ፣የላይኛውን ዓለምና የታችኛውንም ዓለም፣ያለፈውን የአሁኑን እና መጪውንም ሁሉ ያካበበ፣ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር።

Tags: