‹‹የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት››

‹‹የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት››
በዐርሹ ላይ ተደላድሏል፤በሁሉም የኃያልነት፣ የታላቅነት፣የግርማ ሞገስና የውበት ባሕርያት የሚገለጽ ፍጹማዊ ምሉእ አምላክ ሆኗል።

Tags: