Home /ጌታዬ አላህ ነው /ሦስተኛ - አላህን ﷻ በስሞቹና በባሕርያቱ ዕወቀው /ከአላህﷻ ከስሞቹና ከባሕርያቱ ጋር መኖር ፦ /በጣም ቅርቡ አላህ . .

በጣም ቅርቡ አላህ . .


ነፍስ በርሱ ቅርበት የምትጽናና፣በርሱ ውዳሴም የምትርገፈገፍ። ‹‹እርሱ ቅርቡ አላህ ነው . . ‹‹በጣም ቅርቡ›› . . በዕውቀቱ፣በውስጠ ዐዋቂነቱ፣በተቆጣጣሪነቱ፣በእይታውና ሁሉን ከባቢ በሆነው መረጃው ለእያንዳንዱ ፍጡር በጣም የቀረበ።