آثار ایمان

آثار ایمان

ثمرات ایمان

خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {آيا ندانسته‌اي‌ ‌که‌ خداوند چگونه‌ مثالي‌ مي‌زند، سخن‌ پاك‌ ‌را‌ چون‌ درخت‌ پاكي‌ [قرار داد] ‌که‌ ريشه‌اش‌ استوار و شاخه‌اش‌ ‌در‌ آسمان‌ ‌باشد‌ (24) ميوه‌هايش‌ ‌را‌ ‌به‌ حكم‌ پروردگارش‌ ‌در‌ همه‌ زمان‌ مي‌دهد} (سوره ابراهیم آیات 25-24) ، از جمله ثمرات ایمان، موارد ذیل هستند :

1- ایمان راستین ، اطمینان و آرامش روانی و گشادگی سینه را بوجود می آورد و این مصداق کلام خداوند متعال است که می فرماید : {بدان‌ ‌که‌ دوستان‌ ‌خدا‌، نه‌ بيمي‌ ‌بر‌ آنان‌ ‌است‌ و نه‌ آنان‌ اندوهگين‌ شوند} (سوره یونس آیه 62)

2- بدست آوردن همراهی خاص الله تعالی برای مومنان، یعنی آنها را از تاریکی های کفر و نتایج آن، به سوی نور ایمان و پاداش آن بیرون می برد.

3- رستگاری به خشنودی خداوند و به بهشتی که برای مومنان تصدیق کننده، آماده کرده است. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {خداوند ‌به‌ مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ باغهايي‌ ‌را‌ وعده‌ داده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ فرودست‌ ‌آن‌ جويباران‌ روان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ آنجا جاودانه‌اند و [نيز] سراهاي‌ پاك‌ ‌در‌ بهشتهاي‌ جاويدان‌. و خشنودي‌ خداوند [بسي‌] بزرگتر ‌است} (‌ سوره توبه آیه 72)

4- دفاع خداوند ازدوستان خود و از مومنان و حزب خودش : {به‌ راستي‌ خداوند [شرّ مشركان‌ ‌را‌] ‌از‌ مؤمنان‌ باز مي‌دارد} (سوره حج آیه 38) ، و از آن جمله: دفاع الله تعالی از رسولش محمد صلی الله علیه و سلم در حادثه هجرت و دفاع از ابراهیم خلیل علیه السلام آن گاه که در آتش انداخته شد.

5- ارجمندی و پیشوایی در دین، خداوند می فرماید: {و ‌از‌ آنان‌ چون‌ شكيبايي‌ ورزيدند و ‌به‌ آيات‌ ‌ما يقين‌ يافتند پيشواياني‌ قرار داديم‌ ‌که‌ ‌به‌ فرمان‌ ‌ما هدايت‌ مي‌كردند} (سوره سجده آیه 24)

هیچ چیز بیشتر از پیشوایی دین داران و صاحبان یقین به خداوند، دلالت بر این نمی کند. خداوند یاد آنان را جاودان نهاده و آثار آنان را بر جای گذاشته است. در حالی که آنها در گور و زیر خاک خوابیده اند. وجود آنان از روی زمین رخت بربسته، اما آثار آنان و اخبارشان در زندگی وجود دارد.

ایمان به خداوند یک ارتباط میان بنده ضعیف و پروردگارش است، همان گونه که فرد قوی نیز نیروی خود را از او می گیرد.

6- محبت الله تعالی به مومنان، خداوند بلند مرتبه می فرماید : {آنان‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارد و [آنان‌ نيز] ‌او‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارند} (سوره مائده آیه 54) ، و می فرماید : {آنان‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند و كارهاي‌ شايسته‌ انجام‌ داده‌اند، خداوند برايشان‌ دوستي‌ مقرر خواهد نمود} (سوره مریم آیه 96)

7- زندگی پاک و پاکیزه در دو جهان؛ خداوند می فرماید: {هر‌ كس‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مؤمن‌ ‌است‌ كار شايسته‌ انجام‌ دهد، مرد ‌باشد‌ ‌ يا ‌ زن‌، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ زندگاني‌اي‌ پاك‌ زنده‌ مي‌داريم‌ و پاداششان‌ ‌را‌ ‌به‌ [حسب‌] نيكوترين‌ آنچه‌ مي‌كردند، ‌به‌ آنان‌ مي‌دهيم} (سوره نحل آیه 97) ، کجایند کسانی که در پی زندگی پاک و سعادت هستند؟

زندگی بدون ایمان مرگ محتوم.. چشم بدون ایمان کور .. زبان بدون ایمان گنگ است.. دست بدون ایمان شل و ناتوان است..

8- محبت خداوند با مومن و محبت مومن با خداوند، خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {آنان‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارد و [آنان‌ نيز] ‌او‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارند} (سوره مائده آیه 54) ، یعنی: آنان را دوست دارد و محبت آنان را در میان مردم قرار می دهد.

9- بدست آوردن بشارت برای اهل ایمان با توجه و عنایت خداوند به آنان، خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {و مومنان را مژده بده} (سوره توبه آیه 112)

بشارت و مژده به چیز عظیمی صورت می پذیرد که اثر آن در چهره آشکار می شود به همین سبب به این نام نامگذاری شده است و هیچ چیز از رحمت و خشنودی و بهشت خداوند عز و جل بالاتر نیست، خداوند بزرگوار و با عظمت می فرماید : {و ‌به‌ كساني‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند و كارهاي‌ شايسته‌ كرده‌اند، مژده‌ ده‌ ‌که‌ آنان‌ باغهايي‌ دارند ‌که‌ فرودست‌ ‌آن‌ جويباران‌ روان‌ ‌است} (سوره بقره آیه 25)

10- ایمان سبب ثبات و ثابت قدمی است. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {كساني‌ ‌که‌ مردم‌ ‌به‌ آنان‌ گفتند: ‌به‌ يقين‌ مردمان‌ [كافر] ‌براي‌ [نبرد] ‌با‌ ‌شما‌ [سپاه‌] فراهم‌ آورده‌اند، ‌پس‌ ‌از‌ آنان‌ (سپاه‌ كفر) بترسيد. ‌که‌ [‌اين‌ گفته‌] ايمانشان‌ ‌را‌ افزون‌ ساخت‌ و گفتند: ‌خدا‌ ‌ما ‌را‌ بس‌ ‌است‌ و چه‌ نيك‌ كارسازي‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 173)

بیش از همه چیز فداکاری های پیغمبران و صحابه و تابعین و کسانی که بر برنامه آنان رفته اند و تاریخ آنها را ثبت کرده است، بر این موضوع دلالت می کنند.

11- بهره بردن از موعظه و نصیحت، خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {و پند ده‌، ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ پند دادن‌ ‌به‌ مؤمنان‌ سود مي‌بخشد} (سوره ذاریات آیه 55) ، فقط اهل ایمان از نصیحت و موعظه سود می برند.

12- خیر را در هر حال برای مومن قرار داد. در حالت رفاه و در حالت تنگ دستی، در هر حال خیر و خوبی همراه مومن است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : &"شگفتا از کار مومن که همه کارش خیر است و این برای کسی غیر از مومن نیست. اگر خوشی به او برسد شکر گذاری می کند و این برایش خوب است و اگر زیانی به او برسد شکیبایی می کند و این برایش خوب است&" (روایت از مسلم است) ، ایمان صاحبش را بر تحمل صبر در حالت زیان و شکر گذاری در حالت شادی و خوشی وا می دارد.

13- حفظ مومن از ارتکاب گناهان کبیره، در روایت صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که فرمودند: &"زنا کار در حالت زنا با ایمان نیست&" (روایت از بخاری است)

این ها ثمرات واضح و بزرگ ایمان هستند. کجایند کسانی که در پی آسایش و آرامش خیال اند؟

آثار ایمان:

از جمله آثار ایمان در زندگی مومن:

ایمان به خداوند زندگی است..زندگی با خداوند ایمان است.

1- افزایش حرص مومن برای فرمان پذیری از قانون و شرع مطهر خداوند است. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {سخن‌ مؤمنان‌ چون‌ ‌به‌ [راه‌] خداوند و رسولش‌ فراخوانده‌ مي‌شوند ‌تا‌ ‌بين‌ آنان‌ حكم‌ كند، فقط ‌اين ‌است‌ ‌که‌ گويند: شنيديم‌ و فرمان‌ برديم‌ و اينانند ‌که‌ رستگارند} (سوره نور آیه 51) ، ایمان صاحبش را به فرمان پذیری و انقیاد از دستور خداوند عز و جل وا می دارد.

خداوند بلند مرتبه می فرماید: {سوگند ‌به‌ پروردگارت‌، [‌در‌ حقيقت‌] ايمان‌ نياورند مگر آنكه‌ ‌در‌ اختلافي‌ ‌که‌ ‌بين‌ آنان‌ ‌در‌ گرفت‌، تو ‌را‌ داور كنند. ‌آن‌ گاه‌ ‌از‌ آنچه‌ حكم‌ كردي‌ ‌در‌ ‌خود‌ هيچ‌ دلتنگي‌ نيابند و كاملا گردن‌ نهند} (سوره نساء آیه 65) ، بلکه ایمان صاحبش را به گردن نهادن و رضایت به دستور الله تعالی فرا می خواند.

2- حفاظت خداوند از بنده اش در برابر شرک آشکار و پنهان. بنده هیچ درخواست، دعا و یاری جستن را از غیر خداوند طلب نمی کند. سود و زیان به دست خداوند ارجمند و با عظمت است : {‌اگر‌ خداوند [بخواهد] گزندي‌ ‌به‌ تو رساند، باز دارنده‌اي‌ ‌براي‌ ‌آن‌ جز ‌خود‌ ‌او‌ نيست‌} (سوره انعام آیه 17)

{ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید} فراخواندن آنان به سوی ایمان و تشویق بر آن به سبب جایگاه بزرگ آن.

3- دوستی و دشمنی در راه خداوند و برای او، این محکم ترین ریسمان ایمان است. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {جز ‌اين نيست‌ ‌که‌ مؤمنان‌ برادرند} (سوره حجرات آیه 10)

و هیچ چیز بیش از برادری میان مهاجرین و انصار بر این دلالت نمی کند، زیرا آنها جان و مال را تقدیم برادر خود نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"هرگز مومن نمی شوید تا دوست بدارید برای برادر مومن تان آن چه را برای خود دوست می دارید&" (روایت از بخاری است)

4- شکیبایی بر جهاد در راه خداوند و بخشیدن هر چیز نفیس و با ارزش در این راه، تا الله تعالی راضی شود. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {مؤمنان‌ تنها آنانند ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و رسولش‌ ايمان‌ آورده‌اند، ‌آن‌ گاه‌ شك‌ّ ‌به‌ دل‌ راه‌ نداده‌اند و ‌با‌ اموال‌ و جانهايشان‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ جهاد كرده‌اند. اينان اند ‌که‌ راستگويند} (سوره حجرات آیه 15)

5- سعادت و خوشبختی قلب به اعتماد بر خداوند و یقین نسبت به وعده های او و به آن چیزی است که به نزد او وجود دارد. بهشت دنیا در نظر او ایمان و پیروی از خداوند مهربان است و امید رسیدن به بهشت آخرت را دارد که خداوند به او وعده داده است. بلکه بیشتر از این او امید پاداش اعمال خود را دارد وانتظار دارد در برابر تمام خستگی ها، رنج ها و ریزش عرق پاداش خود را از طرف خداوند دریافت کند و در نامه اعمال او نوشته می شوند. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {براي‌ اهل‌ مدينه‌ و كساني‌ ‌از‌ باديه‌ نشيناني‌ ‌که‌ پيرامونشان‌ بودند روا نبود ‌که‌ ‌از‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ باز ‌پس‌ مانند و [نيز روا نبود] ‌که‌ ‌از‌ شخص‌ ‌آن‌ [حضرت‌] ‌به‌ ‌خود‌ بپردازند. ‌اين‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ هيچ‌ تشنگي‌ و رنجي‌ و گرسنگي‌اي‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ ‌به‌ آنان‌ نمي‌رسد و جايي‌ ‌که‌ كافران‌ ‌را‌ ‌به‌ خشم‌ آورد، طي‌ نكنند و ‌از‌ [هيچ‌] دشمني‌ دستبردي‌ ‌به‌ دست‌ نمي‌آورند مگر آنكه‌ ‌به‌ [پاداش‌] ‌آن‌ برايشان‌ كردار شايسته‌اي‌ نوشته‌ خواهد شد. خداوند پاداش‌ نيكوكاران‌ ‌را‌ ضايع‌ نمي‌كند (120) و هيچ‌ نفقه‌اي‌‌-‌ چه‌ اندك‌ ‌باشد‌ ‌ يا ‌ بسيار‌-‌ انفاق‌ نمي‌كنند و هيچ‌ ميداني‌ ‌را‌ نمي‌پيمايند مگر آنكه‌ ‌به‌ [سودشان‌] نوشته‌ شود ‌تا‌ خداوند ‌به‌ [پاس‌] نيكوترين‌ آنچه‌ مي‌كردند ‌به‌ آنان‌ پاداش‌ دهد (121) } (سوره توبه آیات 120-121) ، تمام این ها برای کسانی است که به او ایمان آورده و صادق باشند.

6- دست یافتن به دوستی خدا و رسول او. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: &"جز ‌اين‌ نيست‌ ‌که‌ ولي‌ّ ‌شما‌، خداوند و رسولش‌ و مؤمنان هستند&" (سوره مائده آیه 55)

ولایت خداوند یعنی محبت خداوند سبحان و یاری دین او و دوستی با دوستان او و دوری از دشمنان او کسانی که طرف مقابل او قرار دارند . خداوند ارجمند و باعظمت می فرماید: {گروهي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ خداوند و روز قيامت‌ ايمان‌ مي‌آورند، نخواهي‌ يافت‌ ‌که‌ ‌با‌ كسي‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌خدا‌ و رسولش‌ مخالفت‌ ورزيده‌ ‌است‌ دوستي‌ كنند. و ‌هر‌ چند پدرانشان‌ ‌ يا ‌ فرزندانشان‌ ‌ يا ‌ برادرانشان‌ ‌ يا ‌ خويشاوندانشان‌ باشند. اينانند ‌که‌ [خداوند] ‌در‌ دلهايشان‌ ايمان‌ ‌را‌ نگاشته‌ ‌است‌ و آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ فيضي‌ ‌از‌ سوي‌ ‌خود‌ توان‌ داده‌ ‌است‌. و آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ باغهايي‌ ‌در‌ مي‌ آورد ‌که‌ ‌از‌ فرودست‌ ‌آن‌ جويباران‌ روان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ آنجا جاودانه‌اند. خداوند ‌از‌ آنان‌ خشنود ‌است‌ و آنان‌ نيز ‌از‌ ‌او‌ خشنودند. اينان‌ سپاهيان‌ ‌خدا‌ هستند. بدانيد ‌که‌ سپاهيان‌ ‌خدا‌ رستگارند} (سوره مجادله آیه 22)

بلکه مومن، خدا، رسول و مومنان را به دوستی می گیرد و هرگز به کافران دست دوستی نمی دهد و خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {مؤمنان‌ نبايد كافران‌ ‌را‌ ‌به‌ جاي‌ مؤمنان‌ دوستان‌ [خويش‌] گيرند} (سوره آل عمران آیه 28)

7- صاحب اخلاق نیکو می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روایتی می فرماید: &"حیا و ایمان متصل به هم اند، آن گاه که یکی از بین رفت دیگری هم از بین می رود&" (روایت از بیهقی است)

حیا از بزرگترین خصایل اخلاقی است ، مومن اخلاقش را با برادرانش نیکو می سازد تا در بهشت دنیا بدون مشکل ، اختلاف و دشمنی زندگی کند ، این به آن سبب است که او مومن است و این فقط برای مومن است.

8- سعادت حقیقی و آسایش روانی سبب می شوند که او احساس کند در بهشت دنیا و در سعادت و راحتی خیال است. زیرا او یک پروردگار دارد که الله و یک پیغمبر دارد که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم و یک برنامه دارد و آن پیروی از رضایت الله تعالی است و یک هدف دارد که آن رسیدن به بهشتی است که وسعتش به مانند وسعت آسمان و زمین است.

این طرف وآن طرف نگاه می کنی می بینی که مطب روان پزشکان پر از بیماراند. که گله و شکایت و غم و غصه ها و رنج خود را حکایت می کنند و از کم خوابی و افسردگی و کابوس های شبانه در عذاب اند و تو به طور قطع می دانی که تمام این بیماری ها به سبب دوری از ایمان به خداوند- حق سبحانه و تعالی- تمایل به دنیا و تکیه بر آن است. مادیات بر معنویت و جنبه روحی بشر طغیان کرده و چیره شده است و انسان شدیدا به این نیاز دارد تا جنبه روحی خود را اشباع کند و این امکان ندارد مگر با ایمان راستین به خداوند عز و جل و اعتماد بر او و یاد همیشگی او و ایمان به فرشتگان و کتابهای آسمانی و به رسولان و ایمان به تقدیر خیر و شر و تلخ و شیرین که همگی از طرف خداوند بلند مرتبه است.

به هر حال بسیاری از انسانها از درمان قلب و راحتی دل و از بهشت دنیا غافل گشته و در پی امور بی ارزش این جهانی خود را به رنج و تعب انداخته اند و نه به آنچه می خواهند می رسند و نه به راحتی و آسایشی دست می یابند که از آغاز راه در پی آنند.

اشباع جانب روحی فقط با ایمان ممکن می شود؛ زیرا روح از طرف خداوند است و خداوند جسم را از خاک آفریده است. هرگاه که جانب روحی را سیراب و اشباع کردی تمایل تو به امور پست دنیایی کاهش می یابد و به سمت امور و قضایای معنویی گرایش می یابی و به سمت بالا روان می شوی و هرگاه از این جنبه غافل شدی نفس تو به طبیعت حیوانی و شهوانی خود بر می گردد و به رنج و سختی دچار می شود و دنیا در برابر دیدگانش تیره و تار می شود.Tags: