آن گاه که ایمان به خداوند رخت بر می بندد.

آن گاه که ایمان به خداوند رخت بر می بندد.

آن گاه که ایمان به خداوند رخت بر می بندد

ایمان به خداوند نقطه دگرگونی در زندگی انسان از بندگی غیر خدا به سمت بندگی کسی است که شایسته بندگی است.

آن گاه که کلید ایمان از زندگی مردم رخت بر می بندد؛ نتیجه حتمی آن زندگی ای سخت و فلاکت بار است که سبب ابداع و ابتکار وسایل جدید در خودکشی و رهایی از این زندگی سخت و فلاکت بار می گردد. سپاس خداوند را که نعمت اسلام را ارزانی نمود و این نعمت سرآمد همه نعمت هاست و آن کافی است. به خبر زیر دقت کنید:

روش تازه برای بیرون رفتن از این دنیا:

&"فیلیپ نیچکه &"طرفدار کشتن دلسوزانه در استرالیا می گوید: دستگاه خودکشی که (کیف رحلت) نام دارد و با پست از کانادا سفارش داده می شود، به تعداد بسیار زیاد در کشور به فروش رفته است.

قیمت این دستگاه 30 دلار امریکایی بوده و به همراه آن یک کیف مخصوص ساخته شده از پلاستیک قرار دارد تا جان آدمی را به وسیله خفه کردن بگیرد.

نیچکه به خبرگزاری &"ای. بی. سی&" استرالیایی اظهار داشت که دستگاه تا حد زیادی ملال آور، اما در جان گرفتن دقیق و قوی است.

و افزود: این دستگاه به صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و روزانه افراد زیادی با من در باره دستگاه و چگونگی استفاده از آن صحبت می کنند.

از طرف دیگر یکی از زنان بریتانیایی، که به یک بیماری عصبی دچار شده و قادر به تحرک نیست، شکایتی در دادگاه علیای لندن مطرح ساخته، تا به همسرش اجازه دهند تا او را در پایان دادن به عمرش کمک کند.

رادیو لندن ذکر می کند که &" دایان بیرتی 42&" ساله دو سال پیش به همین بیماری دچار شده بود. او هم بعد از این که قانون؛ هیچ تضمینی را برای عدم پیگرد قانونی همسرش؛ در صورت کمک به او برای پایان دادن به زندگی اش نپذیرفت به دادگستری پناه برد.

خداوند ارجمند و بلند مرتبه می فرماید: {هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگانی ای تنگ خواهد داشت} (سوره طه آیه 124)Tags: