الله بخشنده و جواد است.

الله بخشنده و جواد است.

الله بخشنده و جواد است

همانا او الله است همان بخشنده جواد.

ای بخشنده نعمت ها، ای بخشنده آرزوها، ای بخشنده نیکی ها.

به من خشنودی ببخش و مرا احساس آسایش و امنیت عطا کن و به من خوشبختی و عطوفت مرحمت فرما.

بر ما ببخش و بر ما بزرگواری کن، چرا که تو اهل فضل و جود و کرم هستی : {و ‌به‌ ‌ما ‌از‌ نزد ‌خود‌ بخششي‌ ارزاني‌ دار. ‌به‌ راستي‌ [‌که‌] بخشنده‌ تويي} (سوره ال عمران آیه 8) ، &"همانا الله کریم است و بزرگ منشی و اخلاق رفیع را دوست دارد و از اخلاق پست و حقیرانه متنفر است&" (روایت از ترمذی است)

&"بسیار بخشنده&" ... به هر کس که بخواهد می بخشد و از هر کس که بخواهد بازمی دارد.

&"جواد&" ... بخشش او حد و اندازه ای ندارد و کسی نمی تواند فضل او را رد کند. به هر چیزی می گوید : {موجود شو ‌پس‌ [بي‌درنگ‌] موجود مي‌شود} (سوره بقره ایه 117)

&"بسیار بخشنده&" ... روزی ظاهری و روزی معنوی می بخشد و با فضل و کرمش سخاوتمندانه می بخشد.

از این نمونه است آن چه خداوند از اندیشه ها و هیجانات نیکو و صالح و دانش و هدایت و موفقیت و پذیرش دعا به بنده خود می بخشد و تمام این امور از روزی های معنوی به شمار می روند که به بسیاری از مردم بخشیده است.

&"بسیار بخشنده&" ... به کسی داده و از کسی باز داشته، یکی را بالا برده و دیگری را پایین آورده، کسی را متصل و کسی را منقطع به رحمت خود ساخته است. تمامی خیر بدست اوست و او بر همه امور تواناست.

همانا او الله، همان بسیار بخشنده جواد است...Tags: