الله پادشاه فرمانروای صاحب قدرت مطلق است.

الله پادشاه فرمانروای صاحب قدرت مطلق است.

الله پادشاه فرمانروای صاحب قدرت مطلق است

همانا او الله همان فرمانرواست. {پادشاه پاک و سالم از هر عیب} (سوره حشر آیه 23)

&"پادشاه فرمانروا&"... آن که پادشاهی از آن اوست. او به صفت فرمانروایی متصف ودارنده صفت عظمت،کبریا، تسلط و تدبیر است. او حق تصرف مطلق در آفرینش و دستور و کیفر دارد و تمام جهان هستی از بالا و پایین از آن اوست و همگی بندگان و بردگان او و در برابر او ناتوان هستند.

&"فرمانروا&" ... صاحب عظمت و کبریا است که امور بندگانش را تدبیر می کند و حکم او در میان آنان اجرا می شود. آنان بندگان و نیازمند به او هستند و او پادشاه و فرمانروای آنها است.

پادشاهی مطلق از آن اوست و هیچ پادشاه و رئیسی نیست مگر اینکه بنده اوست. در آسمان و زمین هیچ خیر و خوبی نیست مگر اینکه آن از بخشش و فضل اوست ؛ {آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن اوست} (سوره بقره آیه 255)

&"فرمانروا&" ... بدون حساب می بخشد و به بندگان خود فراوان عطا می کند و این بخشش چیزی از پادشاهی او کم نمی کند. هیچ کاری او را از کار دیگر با نمی دارد. در حدیث قدسی صحیح آمده است : &"اگر اولین و آخرین شما و همه انسان ها و جن ها در یک صحرا گرد آیند و از من تمامی خواسته هایشان را دریافت کنند، چیزی از آن چه پیش من است کم نمی شود مگر به همان مقدار که فرو کردن یک سوزن در دریا از آن کم می کند&" (روایت از مسلم است)

&"فرمانروا&" ... فرمانروایی را به هر کس بخواهد می دهد. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {بگو: خداوندا، اي‌ دارنده فرمانروايي‌، ‌به‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ خواهي‌ فرمانروايي‌ دهي‌ و ‌از‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ خواهي‌، فرمانروايي‌ بازستاني‌ و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ خواهي‌ گرامي‌ داري‌ و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ خواهي‌ خوار سازي‌. نيكي‌ ‌به‌ دست‌ توست‌. ‌به‌ راستي‌ تو ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ توانايي} (سوره آل عمران آیه 26)

&"فرمانروای مطلق&" ... صاحب همه آفریده هاست. حکم او در دنیا و آخرت در میان آنها اجرا می شود، تا به سوی او بازگردند و به او پناه جویند و به دادن او بیش از پیش طمع ورزیده و در درخواست و دعا و فریاد خواهی اصرار ورزند.

همانا او الله همان پادشاه و فرمانروا و صاحب فرمانروایی مطلق است...Tags: