الله یکتای یگانه است

الله یکتای یگانه است

الله یکتای یگانه است

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است

ای آنکه دارای یکتایی ذات، صفات و اسماء هستی.

از تو درخواست اخلاص، دوستی و اشتیاق داریم. ای پروردگار یکتای بی نیاز.

&"یکتا&" ... در ذات، صفات و اسماء یکتاست. او هیچ شبیه و مانند و همتا و همپایه ای ندارد : {آیا همنامی برای او می شناسی} (سوره مریم آیه 65)

&"یکتا&" ... یکتا در الوهیتی که مستحق پرستش است. هیچ کس جز الله پروردگار ارجمند و با عظمت به حق پرستیده نمی شود وهیچ پرستشی چه کم و چه زیاد جز او را نسزد.

&"یکتای یگانه&" ... آن که تمامی کمالات را در خود دارد به طوری که هیچ کس با او مشارکتی ندارد و از جهت عقلی و قولی و عملی بر بندگان لازم است تا توحید او را بیان کنند و به کمال مطلق او و یگانگی او در توحید و خاص دانستن تمامی عبادات برای او اقرار کنند.

&"یکتا&" ... آن یکتای مقصود و رب معبود که دل ها به این گواهی داده اند و دیدگان به آن داننده غیب وابسته شده اند.

&"یکتای یگانه&" ... خداوند بندگانش را بر اساس توحید خودش که هیچ شریکی ندارد، آفریده است. هیچ کس با روی آوردن به غیر او رستگار نمی شود و هیچ کس با پرستش غیر او سعادت مند نمی گردد و هیچ کس با شریک قایل شدن به او موفق نشده است.

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است ...Tags: