ایمان به رسولانی که خداوند آنها را معرفی کرده است

ایمان به رسولانی که خداوند آنها را معرفی کرده است

ایمان به رسولانی که خداوند آنها را معرفی کرده است

خداوند بندگانش را بیهوده نیافریده و آنها را به خود وا نگذاشته است. به این هدف خداوند رسولان را فرستاده تا او را با کمال و جلالش شناسانده و شرع و قانون او را معرفی کنند. خداوند متعال برترین انسانها را برای این کار فرستاده است و رسولان زیادی هم ارسال کرده است. از آن جمله نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام و پایان بخش پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم است. با همگی آنان نشانه هایی قرار داد تا به صدق و راستی آنان دلالت کند. پس آنان امانت را رساندند و رسالت را ادا کردند و خداوند خالق را به بندگانش معرفی نمودند. هرکس که به آنها ایمان نیاورد و آنها را تصدیق نکند به خداوند ایمان نیاورده است. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {رسول‌ [‌خدا‌] ‌به‌ آنچه‌ ‌از‌ [سوي‌] پروردگارش‌ ‌بر‌ ‌او‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌، ايمان‌ آورده‌ ‌است‌ و مؤمنان‌ [‌هم‌]. ‌هر‌ يك‌ ‌به‌ خداوند و فرشتگانش‌ و كتابهايش‌ و فرستادگانش‌ ايمان‌ آورده‌اند} (سوره بقره آیه 285)

زیرا آنان پیام رسانان خداوند سبحان هستند و ما به همگی آنان ایمان می آوریم. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {[و گفتند:] ميان‌ هيچ‌ يك‌ ‌از‌ فرستادگانش‌ فرق‌ نمي‌گذاريم} (سوره بقره آیه 285)

خداوند متعال به همراه رسولان کتاب هایی فرستاد تا نوری برای بشریت باشند. به همراه ابراهیم صحیفه هایی فرو فرستاد و زبور را به داوود داد و تورات را به موسی و انجیل را به عیسی بخشید و به محمد که درود و سلام خداوند بر او باد قرآن را اهدا کرد که آن معجزه همیشگی اوست. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {اين‌ كتابي‌ ‌است‌ ‌که‌ آياتش‌ استوار ‌آن‌ گاه‌ روشن‌ ‌شده‌ ‌است‌. ‌از‌ نزد [خداوند] فرزانه آگاه‌ [نازل‌] گشته‌ ‌است} (سوره هود آیه 1)

و خداوند پاک آن را نور، برکت، دلیل و سبب هدایت قرار داد. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {و ‌اين كتابي‌ مبارك‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌ما ‌آن‌ ‌را‌ نازل‌ كرده‌ايم‌، ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ پيروي‌ كنيد و پروا داريد ‌تا‌ مورد رحمت‌ قرار گيريد} (سوره انعام آیه 155) ، و همچنین می فرماید: {اي‌ مردم‌، ‌به‌ راستي‌ برايتان‌ ‌از‌ [جانب‌] پروردگارتان‌ برهاني‌ آمد و نوري‌ آشكار ‌به‌ سوي‌ ‌شما‌ نازل‌ كرديم} (سوره نساء آیه 174)

خداوند بلند مرتبه در کلمه شهادت ایمان به خاتم پیغمبران و رسولان وبرترین بشر را متصل به ایمان به وحدانیت خودش قرار داد . &"اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله&" خداوند او را رحمتی برای تمام جهانیان فرستاد و به وسیله او آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد و از جهل و نادانی به سمت دانش برد و از گمراهی به سمت هدایت و ایمان. پس او امانت را رساند و برای امت خیر خواهی نمود. او برای امتش بسیار حریص بود.

خداوند بلند مرتبه می فرماید: {بي‌گمان‌ رسولي‌ ‌از‌ خودتان‌ ‌به‌ سوي‌ ‌شما‌ آمد، رنجتان‌ ‌بر‌ ‌او‌ دشوار، ‌بر‌ ‌شما‌ حريص‌ [و] ‌به‌ مؤمنان‌ رئوف‌ مهربان‌ ‌است} (سوره توبه آیه 128)

خداوند به پیغمبر و رسولش حقوقی را داد که شایسته او بودند. او بهترین بشر و سرور آنها است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"من سرور فرزندان آدم هستم و البته در این فخری نیست&" (روایت از ابن ماجه است)

از جمله حقوق او صلی الله علیه و سلم:

1- ایمان به اینکه او بنده و فرستاده خداوند بوده و اینکه خداوند او را رحمتی برای جهانیان فرستاده است و او امانت را رسانده و رسالت را ادا کرده است. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {پس‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ ‌او‌ و نوري‌ ‌که‌ نازل‌ كرده‌ايم‌، ايمان‌ بیاورید} (سوره تغابن آیه 8)

و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"سوگند به آن که جان محمد در دست اوست هر یک از این امت یهودی یا مسیحی که خبر بعثت من به آنها می رسد و ایمان نمی آورند از اهل آتش خواهند بود&" (روایت از مسلم است)

2- تصدیق و پذیرش آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از طرف خدایش آورده است و یقین به اینکه آن حق بوده واو بدون تردید از طرف خدایش ابلاغ نموده است. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {مؤمنان‌ تنها آنانند ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و رسولش‌ ايمان‌ آورده‌اند، ‌آن‌ گاه‌ شك‌ّ ‌به‌ دل‌ راه‌ نداده‌اند} (سوره حجرات آیه 15)

و خدای بلند مرتبه می فرماید: {سوگند ‌به‌ پروردگارت‌، [‌در‌ حقيقت‌] ايمان‌ نياورند مگر آنكه‌ ‌در‌ اختلافي‌ ‌که‌ ‌بين‌ آنان‌ ‌در‌ گرفت‌، تو ‌را‌ داور كنند. ‌آن‌ گاه‌ ‌از‌ آنچه‌ حكم‌ كردي‌ ‌در‌ ‌خود‌ هيچ‌ دلتنگي‌ نيابند و كاملا گردن‌ نهند} (سوره نساء آیه 65)

3- محبت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال می فرماید: {بگو: ‌اگر‌ پدرانتان‌ و پسرانتان‌ و برادرانتان‌ و همسرانتان‌ و خويشاوندانتان‌ و مالهايي‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ دست‌ آورده‌ايد و تجارتي‌ ‌که‌ ‌از‌ كساديش‌ مي‌ترسيد و خانه‌هايي‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مي‌پسنديد ‌در‌ نزد ‌شما‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و رسولش‌ و جهاد كردن‌ ‌در‌ راه‌ ‌او‌ محبوب‌ترند، ‌پس‌ ‌در‌ انتظار باشيد ‌تا‌ خداوند حكمش‌ ‌را‌ ‌در‌ ميان‌ آورد. و خداوند گروه‌ نافرمانان‌ ‌را‌ هدايت‌ نمي‌كند} (سوره توبه آیه 24)

و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"هیچ یک از شما مومن نمی شود تا زمانی که من از پدر ومادر و فرزند و همه مردم در نزد او محبوبتر نباشم&" (روایت از بخاری است)

4- احترام و اکرام و ارج نهادن به او. خداوند متعال می فرماید: {تا‌ [‌شما‌ اي‌ مردم‌] ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ ‌او‌ ايمان‌ آوريد و [دين‌] ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دهيد و ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بزرگي‌ باور داريد} (سوره فتح آیه 9)

و همچنین می فرماید: {پس‌ آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوردند و ‌او‌ ‌را‌ گرامي‌ داشتند و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دادند و ‌از‌ نوري‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ پيروي‌ كردند، آنانند ‌که‌ رستگارند} (سوره اعراف آیه 157)

5- دوستی و مودت و گرامی داشت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم: کسانی که اسلام پذیرفتند وبر سنت و طریقه او حرکت کردند، سفارش و وصیت پیغمبرمان محمد صلی الله عیله و سلم را فهمیدند، آنجا که می گوید: &"به خاطر خداوند اهل بیت مرا رعایت کنید. به خاطر خداوند اهل بیت مرا رعایت کنید. به خاطر خداوند اهل بیت مرا رعایت کنید&" (روایت از مسلم است)

اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بزرگان مردم بودند. کسانی مانند همسرانش و خویشانش و فرزندانش که صدقه بر آنان حرام و تحقیر و توهین نمودن آنها نادرست است همانگونه که ادعای عصمت برای آنان جایز نبوده و نارواست که آنان را به غیر از خدا به فریاد بطلبیم .

6- محبت با یاران او، کسانی که به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند: به بدی ذکر نکردن آنان، خداوند متعال آنان را ستوده است.

7- به بدی ذکر نکردن صحابه و سیره آنان، کسانی که او را تصدیق کرده و به او ایمان آوردند. آنان کسانی هستند که خداوند آنان را ستوده است. می فرماید: {محمّد (ص‌) ‌رسول‌ خداست‌ و كساني‌ ‌که‌ ‌با‌ اويند ‌بر‌ كافران‌ سخت‌گير و ‌در‌ ميان‌ ‌خود‌ مهربانند. آنان‌ ‌را‌ ‌در‌ حال‌ ركوع‌ و سجده‌ مي‌بيني‌ ‌که‌ ‌از‌ خداوند فضل‌ و خشنودي‌ مي‌جويند. نشانه [درستكاري‌] آنان‌ ‌از‌ اثر سجده‌ ‌در‌ چهره‌هايشان‌ پيداست} (سوره فتح آیه 29)

و رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره آنان فرمود: &"یاران مرا دشنام ندهید. یاران مرا دشنام ندهید. سوگند به آنکه جان من در دست اوست اگر یکی از شما به اندازه کوه احد در راه خداوند طلا خرج کند به اندازه دو مشت خرجی که آنها کرده اند نمی رسد و به نیم این مقدار هم نمی رسد&" (روایت از مسلم است)

و برترین صحابه خلفای راشدین هستند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی که خداوند از آنان و از دیگر صحابه خشنود باد. خداوند متعال می فرماید: {و پيشروان‌ نخستين‌ ‌از‌ مهاجران‌ و انصار و كساني‌ ‌که‌ ‌به‌ نيكوكاري‌ ‌از‌ آنان‌ پيروي‌ كردند، خداوند ‌از‌ آنان‌ خشنود شد و [آنان‌ نيز] ‌از‌ ‌او‌ خشنود شدند. و برايشان‌ باغهايي‌ ‌که‌ فرودست‌ ‌آن‌ جويباران‌ روان‌ ‌است‌ آماده‌ ساخت‌ ‌که‌ ‌در‌ آنجا هميشه‌ جاودانه‌اند. ‌اين‌ كاميابي‌ بزرگ‌ ‌است} (سوره توبه آیه 100)

همگی آنان علم و دین را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردند تا به ما رسید.Tags: