ثمرات ایمان

ثمرات ایمان

از ثمرات اخلاص

1- پذیرش اعمال: اخلاص برای رسیدن به هدف بسیار مهم و شرطی از شروط پذیرش اعمال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"همانا خداوند عزوجل هیچ عملی را نمی پذیرد، مگر اینکه خالصانه برای خداوند وفقط جهت رضای خداوند باشد&" (امام نسائی روایت کرده است)

هشتم: پنهان کردن عبادت، پروردگار ارجمند و با عظمت می فرماید: {اگر‌ صدقات‌ ‌را‌ آشكار كنيد، ‌آن‌ نيكو [كاري‌] ‌است‌. و ‌اگر‌ ‌آن‌ ‌را‌ نهان‌ داريد و ‌به‌ فقيرانش‌ بدهيد، ‌پس‌ ‌آن‌ ‌براي‌ ‌شما‌ بهتر ‌است} (سوره بقره آیه 271)

نهم: محاسبه نفس، دقیق ترین و شدید ترین محاسبه ممکن بوده و آن حسابرسی ای است که همیشه لازم است. خداوند عز و جل می فرماید : {و كساني‌ ‌که‌ ‌در‌ راه‌ ‌ما كوشش‌ كنند آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ راه‌هاي‌ خويش‌ رهنمون‌ شويم} (سوره عنکبوت آیه 69)

2- پیروزی واستقرار بخشی: رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : &"همانا خداوند این امت را به دعا و نماز و اخلاص افراد ضعیف یاری می رساند&" (امام نسائی روایت کرده است)

ابن عمر گفته است: اگر می دانستم که خداوند یک سجده را از من می پذیرد و یک درهم را از من قبول می کند در آن هنگام هیچ چیز غایبی چون مرگ برای من محبوب نبود، آیا می دانید خداوند از چه کسی می پذیرد؟ {خداوند فقط ‌از‌ پرهيزگاران‌ مي‌پذيرد} (سوره مائده آیه 27)

3- سالم ماندن قلب از بیماریها: منظور بیماریهای قلبی مانند؛ کینه، تنفر، خیانت و حسد می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فرمودند: &"سه چیزاند که قلب مسلمان همیشه از آنها آکنده است: اخلاص عمل برای خداوند، خیر خواهی برای پیشوایان مسلمان و لازم گرفتن جماعت مسلمانان، چرا که دعا از پشت، آنان را در برگرفته است&" (روایت از ترمذی است)

4- ملحق کردن کارهای دنیوی به کارهای نیکو وصالح: رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: &"در رابطه جنسی شما صدقه هست، گفتد: ای رسول خدا آیا وقتی یکی از ما غریزه جنسی خود را دفع می کند این کار برایش پاداش دارد؟ فرمود بنظر شما اگر آن را در جای حرام دفع کند گناهکار نیست؟ پس همچنین وقتی آن را در جای حلال دفع کند پاداش دارد&" (روایت از مسلم است)

5- راندن توهمات، خیالات و وسوسه های پلید و شیطانی : پروردگار بلند مرتبه آن گاه که شیطان را راند و او را از رحمت خود دور کرد فرمود: {گفت‌: پروردگارا، ‌از‌ آنجا ‌که‌ مرا گمراه‌ ساختي ‌، البته‌ [گناه‌] ‌را‌ برايشان‌ ‌در‌ زمين‌ آراسته‌ جلوه‌ دهم‌ و همگي‌ ‌آنها‌ ‌را‌ گمراه‌ كنم‌. (39) مگر ‌آن‌ بندگان‌ اخلاص‌ يافته‌ات‌ ‌را‌ ‌از‌ ميان‌ آنان(40)} (سوره حجر آیات 40-39)

بسیارند کسانی که با جسم خود از دنیا فاصله گرفته اند اما دلشان در دنیاست و بسیارند کسانی که با جسم خود در دنیا هستند اما دلشان از دنیا بیرون است.

6- آسان کردن سختی ها و رنج ها: و مثال آن داستان آن سه نفر است که شب را در غاری بسر بردند و اصل حدیث در کتب صحیح موجود است.

7- نجات یافتن و سالم ماندن از خطرات فتنه ها: و از این نمونه است آن چه که برای یوسف علیه و علی نبینا الصلاه و السلام آمد، خداوند بلند مرتبه در این زمینه می فرماید: {و ‌به‌ راستي‌ [‌آن‌ زن‌] قصد يوسف‌ كرد و [يوسف‌ نيز ‌به‌ حكم‌ طبيعت‌ بشري‌] آهنگ‌ ‌او‌ نمود. ‌اگر‌ برهان‌ پروردگارش‌ ‌را‌ نديده‌ ‌بود‌ [آهنگ‌ ‌او‌ مي‌كرد]. چنين‌ كرديم‌ ‌تا‌ بدي‌ و ناشايستي‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ بگردانيم‌. ‌که‌ ‌او‌ ‌از‌ بندگان‌ اخلاص‌ يافته ماست} (سوره یوسف آیه 24)

کارهای کوچک فراوانی هستند که با نیت نیکو زیاد و سنگین می شوند و کارهای بزرگ فراوانی هستند که با نیت نادرست حقیر می شوند.

ابن مبارک

8- به پاداش رسیدن با وجود عمل اندک: پروردگار ارجمند و با عظمت می فرماید: {و [نيز] ‌بر‌ آنان‌ ‌که‌ چون‌ ‌به‌ نزدت‌ آيند ‌تا‌ [‌بر‌ مركبي‌] سوارشان‌ كني‌، گويي‌ چيزي‌ نمي ‌يابم‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ سوار كنم‌، [گناهي‌ نيست‌]. ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ چشمانشان‌ ‌از‌ آنكه‌ چيزي‌ نمي‌يابند ‌که‌ خرج‌ [سفر] كنند ‌از‌ اندوه‌ سرشار ‌از‌ اشك‌ ‌است} (سوره توبه آیه 92)

و پیامبر معصوم صلی الله علیه و سلم در این باره فرموده اند: &"هرکس به راستی از خداوند طلب شهادت کند، خداوند او را به جایگاه شهداء می رساند، اگر چه بر بسترش بمیرد&" (امام مسلم روایت کرده است)

نیکی هایت را به مانند بدی هایت بپوشان

ابو حازم مدینی

9- ورود به بهشت: بنا به گفته پروردگار عز و جل : {و جز ‌به‌ [سزاي‌] آنچه‌ مي‌كرديد جزا نمي‌بينيد} (سوره صافات آیه 39) ، و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {مگر بندگان‌ اخلاص‌ يافته ‌خدا‌(40) [‌که‌] اينان‌ روزي‌اي‌ معين‌ دارند (41) [انواع‌] ميوه‌ها. و اينان‌ گرامي‌اند (42) در‌ بهشتهاي‌ پرناز و نعمت (43) ‌بر‌ تختها رو ‌به‌ روي‌ ‌هم‌ [نشسته‌اند] (44) و ‌بر‌ آنان‌ جامي‌ ‌از‌ شراب‌ روان‌ گردانده‌ شود (45) ‌که‌ سفيد رنگ‌ [و] لذّتبخش‌ ‌براي‌ نوشندگان‌ ‌است ‌(46) نه‌ ‌در‌ ‌آن‌ [نشانه‌اي‌ ‌از‌] تبهكاري‌ ‌است‌ و نه‌ آنان‌ ‌از‌ ‌آن‌ مست‌ شوند (47) و ‌در‌ نزدشان‌ [زنان‌] ديده‌ فروهشته فراخ‌ چشم‌ خواهند ‌بود (48) گويي‌ آنان‌ بيضه‌هاي‌ ‌در‌ پرده [شتر مرغ‌] اند (49)} (سوره صافات آیات 49-40)

و این از بزرگترین ثمرات اخلاص است.Tags: