زندگی با الله پاک و نام ها و صفات او

زندگی با الله پاک و نام ها و صفات او

الله بخشنده و مهربان است

همانا الله بخشنده و مهربان است...

&" رحمن، رحیم، بر، کریم، جواد، رئوف، وهاب &" این نام ها دارای معانی نزدیک به هم بوده و همگی بر این دلالت می کنند که پروردگار متصف به صفت رحمت و نیکی و بخشندگی و کرم است. بر گستردگی رحمت او که تمام هستی را در بر گرفته دلالت می کند. این بر اساس مقتضای حکمت است و بهره بیشتر و کامل تر را به مومنان داده است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و رحمت‌ ‌من‌ همه‌ چيز ‌را‌ فرا گرفته‌ ‌است‌. ‌پس‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌براي‌ كساني‌ ‌که‌ پروا مي‌دارند مقرر خواهیم نمود} (سوره اعراف آیه 156) ، همه نعمت و احسان از آثار رحمت پروردگار بلند مرتبه و وجود و کرم او هستند و تمامی خیرات دنیا و آخرت از آثار رحمت او هستند.

رحمت را بر خود فرض کرده و رحمت اش از غضبش پیشی گرفته و رحمت او بر همه چیز گسترش یافته است... {که‌ رحمت‌ خداوند ‌به‌ نيكوكاران‌ نزديك‌ ‌است} (سوره اعراف آیه 56)

&" همانا او بخشنده و مهربان است&"... از مادر به ما مهربان تر است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم، با اشاره به مادری که بچه اش را شیر می داد فرمود : &"آیا شما فکر می کنید امکان دارد این مادر بچه اش را در آتش بیندازد؟ پاسخ دادیم که نه، فرمود الله تعالی نسبت به بندگان از این مادر به فرزندش مهربان تر است&" (روایت از بخاری است)

&" همانا او بخشنده و مهربان ست&"... بر تمامی مخلوقات رحم و دلسوزی می کند و یک رحمتی خاص مومنان دارد که آنها را با آن متمایز گردانده است : {و ‌به‌ مؤمنان‌ مهربان‌ ‌است} (سوره احزاب ایه 43)

&" همانا او مهربان است&"... از آثار رحمت و مهربانی اوست که محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایت کننده بشر و رحمتی برای تمامی جهانیان فرستاده، تا محافظ مصالح دینی و دنیوی آنها باشد.

&" همانا او مهربان است&"... کسی نمی تواند مانع رسیدن رحمت او باشد. و جز او کسی توان فرستادن رحمت ندارد : {[در‌] رحمتي‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند ‌براي‌ مردم‌ باز گشايد، ‌براي‌ ‌آن‌ [رحمت‌] هيچ‌ باز دارنده‌اي‌ نيست‌ و آنچه‌ ‌را‌ باز دارد، ‌آن‌ ‌را‌ هيچ‌ گشاينده‌اي‌ جز ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ پيروزمند فرزانه‌ ‌است} (سوره فاطر آیه 2)

همانا او الله بخشنده و مهربان است....


الله بخشنده و جواد است

همانا او الله است همان بخشنده جواد.

ای بخشنده نعمت ها، ای بخشنده آرزوها، ای بخشنده نیکی ها.

به من خشنودی ببخش و مرا احساس آسایش و امنیت عطا کن و به من خوشبختی و عطوفت مرحمت فرما.

بر ما ببخش و بر ما بزرگواری کن، چرا که تو اهل فضل و جود و کرم هستی : {و ‌به‌ ‌ما ‌از‌ نزد ‌خود‌ بخششي‌ ارزاني‌ دار. ‌به‌ راستي‌ [‌که‌] بخشنده‌ تويي} (سوره ال عمران آیه 8) ، &"همانا الله کریم است و بزرگ منشی و اخلاق رفیع را دوست دارد و از اخلاق پست و حقیرانه متنفر است&" (روایت از ترمذی است)

&"بسیار بخشنده&" ... به هر کس که بخواهد می بخشد و از هر کس که بخواهد بازمی دارد.

&"جواد&" ... بخشش او حد و اندازه ای ندارد و کسی نمی تواند فضل او را رد کند. به هر چیزی می گوید : {موجود شو ‌پس‌ [بي‌درنگ‌] موجود مي‌شود} (سوره بقره ایه 117)

&"بسیار بخشنده&" ... روزی ظاهری و روزی معنوی می بخشد و با فضل و کرمش سخاوتمندانه می بخشد.

از این نمونه است آن چه خداوند از اندیشه ها و هیجانات نیکو و صالح و دانش و هدایت و موفقیت و پذیرش دعا به بنده خود می بخشد و تمام این امور از روزی های معنوی به شمار می روند که به بسیاری از مردم بخشیده است.

&"بسیار بخشنده&" ... به کسی داده و از کسی باز داشته، یکی را بالا برده و دیگری را پایین آورده، کسی را متصل و کسی را منقطع به رحمت خود ساخته است. تمامی خیر بدست اوست و او بر همه امور تواناست.

همانا او الله، همان بسیار بخشنده جواد است...

الله گستراننده و چاره ساز است

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز : {حقّا ‌که‌ ‌خدا‌ فراخ‌ نعمت‌ داناست} (سوره بقره ایه 115)

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز .

&"چاره ساز جامع و شامل&" ... جواد و بخشنده است و ظرفیت هر درخواست را دارد.

&"جامع و شامل&" ... در صفاتش کامل است. در نام هایش بسیار بزرگ و سترگ است. کسی نمی تواند ثنای او را بشمارد. عظمت، پادشاهی و سلطنت، فضل و جود و احسان او بسیار پهناور و سترگ است.

&"جامع و شامل&" ... ظرفیت و گنجایش دادن به همگی بندگان را به شکل کافی داشته و به دانش احاطه کامل دارد و همگی تحت حفظ او و زیر تدبیر او هستند.

&"چاره ساز&" ... او کسی است که سمع او همه صداها را به تفصیل تشخیص داده و زبان ها بر او در هم نمی آمیزند.

&"چاره ساز&" ... از عبادت بندگان شادمان می شود و دین را آسان کرده و برای آنان گشایش قایل شده است. آن پروردگار ارجمند و با عظمت.

همانا الله صاحب نعمت فراوان است...

الله دوستدار است..

همانا او الله همان ودود است : {و ‌او‌ آمرزنده ی دوستدار ‌است} (سوره بروج آیه 14)

&"دوستدار&"...آن که پیامبران و رسولان و پیروان آنان را دوست دارد. او در نزد آنان از هر چیز محبوبتراست، دل های آنان از دوستی و محبت او انباشته شده و زبان های آنان به مدح ثنای او روان گشته است. دل های آنان با دوستی و اخلاص و انابت به سویش جذب شده است.

الله دوستدار بندگانش است آنان را دوست دارد و آنان را به خود نزدیک کرده و آنان را خشنود می سازد و از آنان خشنود می شود : {آنان‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارد و [آنان‌ نيز] ‌او‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارند} (سوره مائده آیه 45)

پروردگار به آنان دوستی مردم را روزی می دهد پس او آن ها را دوست می گیرد و از آنان آنچه را نزدشان است، می پذیرد.

&"دوستدار&" ... نزدیک، دوستدار، خواستدار خیر برای بندگانش است

&" دوستدار&" ... بندگانش او را دوست داشته و مشتاق دیدار او هستند و در حدیث آمده است : &"هر کس دیدار خداوند را دوست دارد خداوند نیز دیدار او را دوست می دارد&" (روایت از بخاری است)

&" دوستدار&" ... به تو امر می کند تا دلت را پاک کنی و صفا بخشی و آن را از نفرت و کینه پاک سازی و چرک عناد و کینه توزی را با آب محبت و دوستی بشویی و آتش حسادت را با سردی عشق و محبت خاموش سازی.

همانا او الله، همان دوستدار است...

الله زنده پاینده است.

همانا او الله همان زنده پاینده است. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

همانا خداوند پاینده است.. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

&"زنده&" ... زندگی و حیات کامل داشته و به کسی دیگر نیاز ندارد. هر چیز دیگر به او نیازمند بوده وهمه چیز جز ذات پاک او نابود می شود.

&"زنده پاینده&" ... حیات کامل دارد و متکی به خود می باشد و اهل آسمان ها و زمین به او وابسته اند و اوست که کار آنان را اداره کرده و تدبیر روزی و تمام احوال آنان را می کند ، &"زنده&" ... جامع صفات ذات است و &"پاینده&" ، یعنی جامع تمام صفات است.

&"پاینده&" ... پایدار به وجود خویش و از غیر خود بی نیاز است. او ارجمند و با عظمت است.

&"پاینده&" ... بر کردار هر نفسی ناظر و نگهبان اعمال و اقوال و نیکی ها و بدی های آنها بوده و روز رستاخیز پاداش و کیفر آنان را می دهد.

&"پاینده&" ... تمام اعمال بندگان را می شمارد، او ارجمند و با عظمت است.

&"پاینده&" ... زندگی تمام بندگان را تکفل نموده و به آنان روزی می دهد و امور آنان را می گرداند و کارشان را تدبیر می کند.

&"زنده پاینده است&" ... برای همیشه باقی است و زوالی ندارد بلند مرتبه و پاک است.

همان او الله همان زنده پاینده است...


الله جبران کننده است

همانا او الله است او ارجمند و برتر است او عوض دهنده است : {اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب‌] ايمني‌ دهنده‌ نگهبان‌ پيروزمند جبّار متكبّر. خداوند ‌از‌ آنچه‌ شرك‌ مي‌آورند پاك‌ ‌است} (سوره حشر آیه 23)

&"جبران کننده&" ... جبران کننده ی دل شکسته، یاور اسیر، بی نیاز کننده ی فقیر، راست کننده لغزش های لغزندگان، بخشنده گناهان گناهکاران، آزاد کننده افراد در عذاب و اصلاح کننده دل های عاشقان و فروتنان.

&"جبار&" ... به معنی بلند و بلندمرتبه و به معنی قهار و مسلط و به معنی مهربان است جبران کننده دل های شکسته شده و ضعیف و ناتوان برای هر کس که به او پناه برد و به او متوسل شود.

&"جبران کننده&" ... آن که برتری و عظمت او تکمیل شده و نعمت او بر هر چیز گسترده شده است.

&"جبران کننده&" ... آن که همه چیز مطیع او شده و همه چیز در برابر او فروتن و گردن کج شده اند. و هیچ کاری او را از کاری دیگر باز نمی دارد.

&"جبران کننده&" ... صاحب قدرت مطلق، صاحب پادشاهی و سلطنت و عظمت و مجد.

&"جبران کننده&" ... ستمکاران در برابر او تسلیم و نرم شده و گردنکشان در برابر او شکسته اند و شاهان و بزرگان در برابر او خوار و ذلیل شده اند و طواغیت ظالم و مجرم در برابر او در هم شکسته اند.

همانا او الله همان جبران کننده است...

الله جمیل و زیبا است

همانا او الله همان پروردگار جمیل و زیباست ارجمند و با عظمت است...

پروردگارا از تو لذت نگاه به وجه کریم تو و شوق دیدار تو را می خواهیم.

&"جمیل&"... او زیباترین نام ها و زیباترین صفات را دارد.

&"جمیل&"... زیبایی کامل نام ها و صفات و زیبایی کمال مطلق : {و وعده پروردگارت‌ ‌از‌ روي‌ راستي‌ و انصاف‌ كامل‌ ‌است} (سوره انعام آیه 115) ، آن که آفرینش همه چیزها را به نیکویی انجام داد.

&"جمیل&"... زیبایی هستی دلیلی بر زیبایی و ارجمند بودن اوست. عقل ها به جمال او نمی رسند و ذهن آدمی از فهم وصف او ناتوان است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : &"من ثنای تو را شمار نمی کنم تو چنانی که خودت وصف نموده ای&" (روایت از مسلم است)

&"جمیل&" ... زیبایی آفریده ها را او بخشیده و گمان نیکو به او را خودش عطا کرده است.

ای جمیلی که جمال و زیبایی را دوست داری، قلوب ما را با ایمان زیبا کن و به اخلاق وقلوب و ظاهر ما زیبایی ببخش.

همانا الله جمیل است...


الله دانای باریک بین فرا گیرنده ی همه چیز است

همانا او الله همان علیم باریک بین احاطه کننده است..

&"دانا، باریک بین، احاطه کننده&" ... آن که دانش او به ظاهر و باطن احاطه دارد و آشکار و پنهان را می داند، امور لازم و واجب و امور محال و امور ممکن را می داند جهان بالا و پایین و گذشته و حال وآینده را می داند، هیچ چیز از نگاه او پنهان نمی ماند.

&"دانای باریک بین است&"... {به‌ راستي‌ دانش‌ [زمان‌ و چگونگي‌] روز قيامت‌ ‌به‌ نزد خداوند ‌است‌. و باران‌ ‌را‌ فرو مي‌فرستد و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ رحمهاست‌ مي‌داند. و هيچ‌ كس‌ نمي‌داند فردا چه‌ ‌به‌ دست‌ مي‌آورد. و هيچ‌ كسي‌ نمي‌داند ‌که‌ ‌در‌ كدام‌ سرزمين‌ مي‌ميرد، بي‌ گمان‌ خداوند دانا [و] آگاه‌ ‌است} (سوره لقمان آیه 34)

&"الله دانای احاطه کننده است&" ... {آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمانها و زمين‌ ‌است‌، مي‌داند و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ نهان‌ مي‌داريد و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ آشكار مي‌سازيد، مي‌داند. و خداوند ‌به‌ راز دلها داناست} (سوره تغابن آیه 4)

او به تمام امور دانا است .{خداوند كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ هفت‌ آسمان‌ ‌را‌ آفريده‌ و ‌از‌ زمين‌ [نيز] مانند ‌آنها‌ ‌را‌ [آفريده‌ ‌است‌]. فرمان‌ [خداوند] ‌بين‌ ‌آنها‌ (آسمانها و زمين‌) فرود مي‌آيد ‌تا‌ بدانيد ‌که‌ خداوند ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست‌. و آنكه‌ خداوند ‌در‌ دانش‌ ‌بر‌ همه‌ چيز احاطه‌ دارد} (سوره طلاق آیه 12)

همانا او الله همان دانای باریک بین و احاطه کننده است...


الله نزدیک است

همانا او الله همان پروردگار نزدیک است.

ای آنکه به کسی که او را به دعا بخواند نزدیک است... و نزدیک است به کسی که به او امیدوار است.

ای کسی که نزدیک به کسی است که از او بپرسد. ای کسی که به ما از رگ گردن نزدیک تر است.

با انس و آرامش و با کلامت بر ما منت بنه، ای کسی که نزدیک هستی ؛ {و چون‌ بندگانم‌ درباره ‌من‌ ‌از‌ تو بپرسند، [بگو] ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ نزديكم} (سوره بقره آیه 186)

&"نزدیک&"... با وجود علو و برتری، با علم و اطلاعش نزدیک است.

&"نزدیک&"... برای کسی که او را به دعا بخواند، می دهد و لطف می کند. بالا می برد و رفع درد و رنج می کند. به فریاد شخص در تنگنا افتاده و مجبور می رسد.

&"نزدیک&"... به همه نزدیک است. با علم و آگاهی و نظارت و مشاهده و احاطه اش.

&"نزدیک&"... به کسی که به سوی او بازگشت و خود را به او وابسته ساخت. گناه را می بخشد و توبه را می پذیرد.

&"نزدیک&"... آن چه را که بنده برای نزدیکی به او انجام می دهد می پذیرد و به اندازه نزدیکی بنده به خودش، او هم به بنده نزدیک می شود.

&"نزدیک&"... آگاه نسبت به وضع بندگانش است. او با علم و احاطه خودش نزدیک است و هیچ چیز آنان از او پنهان نمی ماند.

&"نزدیک&"... با لطف و حفاظت و یاری و تاییدش نزدیک است و این قرب و نزدیکی خاص اولیا و دوستانش است.

&"نزدیک&"... تمام بندگان در سرانجام خود به سوی او باز می گردند ؛ {و ما از شما به او [ محتضر] نزدیکتریم} (سوره واقعه آیه 85)

&"نزدیک&"... نفوس به قرب و نزدیکی او الفت می گیرند و به یاد او شادمان و مسرور می شوند.

همانا او الله همان ذات قریب و نزدیک است...

الله اجابت کننده است.

همانا او الله همان اجابت کننده ارجمند و با عظمت است. {پروردگارم نزدیک [ و ] اجابت کننده است} (سوره هود آیه 61)

&"المجیب&"... دعای دعا کنندگان را اجابت می کند، هر کس و هرکجا و به هر حالی که باشند.

&"اجابت کننده&" ... بندگانش را اجابت می کند و دعای آنان را می پذیرد، آنگاه که به او متوسل شده و از او بخواهند آن چه را که برای آنان جایز شمرده است و اوست آن که آنان را به دعا فرا خوانده و به آنان وعده اجابت داده است. ارجمند و با عظمت است.

&"پذیرنده دعا&" ... زندانی در زندان، به او متوسل می شود و غریق در دریا و فقیر در فقر و ناداری و یتیم در بی کسی و مریض در بیماری و رنج و درد خود. پس خداوند است که می بخشد و اجابت می کند و می دهد و سالم نگه می دارد.

&"اجابت کننده&" ... در تنگنا افتاده و صدمه دیده را اجابت می کند . {نه‌ بلكه‌ [سؤال‌ ‌اين‌ ‌است‌] چه‌ كسي‌ [دعاي‌ شخص‌] درمانده‌ ‌را‌، چون‌ ‌او‌ ‌را‌ بخواند، مي‌پذيرد و سختي‌ ‌را‌ ‌بر‌ مي‌دارد} (سوره نمل آیه 62)

نزدیک ترین حالت اجابت زمانی است که فرد با نام های نیکو و صفات پروردگار او را به توسل بخواند. چقدر زندانیان بوده اند که در زندان او را به دعا خواسته و خداوند سبب آزادی آنان را فراهم ساخته است و چقد افراد بیشماری که در دریا او را به یاری خواسته اند و سبب نجات و رهایی آنها را فراهم ساخته است و چقدر کسان بوده اند که در فقر و بی نیازی او را به فریاد خواسته اند و پروردگار فریادرسی آنها را کرده و به آنها امنیت داده است. و چه تعداد از یتیمان بوده اند که او را خوانده اند و خداوند آنها را مورد رحمت و رعایت خود گرفته و آنان را بزرگ کرده است و چه تعداد از یتیمان بوده اند که به او امید داشته اند و خداوند آنان را شفا داده و آنان را سلامتی دوباره داده است و چه تعداد افراد عقیم و بدون فرزند که او را به فریاد خواسته اند و خداوند به آنان فرزند عطا فرموده است.

همانا او الله همان اجابت کننده است...


الله نور است

همانا او الله همان نور است . {خداوند نور آسمانها و زمین است} (سوره نور آیه 35)

&"نور&" ... آن که دل های عارفین به خود را به معرفت و شناخت خود و ایمان به او منور و روشن نموده است و قلوب آنها را با هدایت خود نورانی نموده است.

&"نور&" ... الله تاریکی ها را با نور خود از بین برده و آسمانها و زمین را روشن نموده است و راه روندگان به سوی خودش و دل های آنان را روشن کرده است.

الله نور است و همچنین حجاب و پرده او نور است که اگر آن را کنار بزند، شکوه و عظمت خداوند سبحان تمامی مخلوقات را خاکستر می کند.

همانا او الله همان نور است...


الله حکیم است

همانا او الله همان حکیم است . {آيا خداوند احكم‌ الحاكمين‌ نيست} (سوره تین آیه 8)

&"حکیم&" ... آن که تمام چیزها را محکم و پابرجا می نهد و آنان را به تقدیر خود در جایگاه شایسته قرار می دهد، پروردگار ارجمند و با عظمت و حکیم است.

&"حکیم&" ... شریعت و قوانین را بر اساس حکمتی وضع نموده است. تشریع این قوانین دارای حکمتی فراگیر و شامل در مقاصد، اسرار و عواقب دنیوی و اخروی است.

&"حکیم&" ... در هر آنچه تقدیر می کند و قضای او روی می دهد، در فقر فقیر و بیماری بیمار وتنگدستی بدهکار، او حکیم است. در تدبیر او هیچ گونه خللی وارد نمی شود و در کلام و افعال او هیچ گونه نقص یا خللی راه ندارد. خداوند را حکمتی فراگیر و شامل است.

&"حکیم&" ... کسی است که حکمت برتر در آفرینش و دستور از آن اوست. او هیچ چیز را بیهوده نمی آفریند و هیچ چیز را پوچ مشروع نکرده است. آن ذاتی که در اول و آخر حکم و دستور از آن اوست.

&"حکیم&" ... آن که حکمت، معرفت، متانت، وقار و نهادن هر چیز سر جای خود را به بندگانش الهام می کند.

الله احکم الحاکمین است، در هستی چیزی بدون اجازه او روی نمی دهد. امور برابر با قانون و تشریع او حلال و حرام گشته اند. قانون آن است که او تشریع نموده و دین آن است که او به آن امر و نهی داشته است. هیچ کس را یارای بازخواستش نبوده و هیچ کس را توان بازگرداندن قضا و قدر او نیست.

&"حکیم&" ... بر هیچ کس ستم روا نمی دارد. او در تمام اوامر و نواهی واخباری که می دهد عادل است.

همانا او الله همان حاکم حکیم است...


الله پادشاه فرمانروای صاحب قدرت مطلق است

همانا او الله همان فرمانرواست. {پادشاه پاک و سالم از هر عیب} (سوره حشر آیه 23)

&"پادشاه فرمانروا&"... آن که پادشاهی از آن اوست. او به صفت فرمانروایی متصف ودارنده صفت عظمت،کبریا، تسلط و تدبیر است. او حق تصرف مطلق در آفرینش و دستور و کیفر دارد و تمام جهان هستی از بالا و پایین از آن اوست و همگی بندگان و بردگان او و در برابر او ناتوان هستند.

&"فرمانروا&" ... صاحب عظمت و کبریا است که امور بندگانش را تدبیر می کند و حکم او در میان آنان اجرا می شود. آنان بندگان و نیازمند به او هستند و او پادشاه و فرمانروای آنها است.

پادشاهی مطلق از آن اوست و هیچ پادشاه و رئیسی نیست مگر اینکه بنده اوست. در آسمان و زمین هیچ خیر و خوبی نیست مگر اینکه آن از بخشش و فضل اوست ؛ {آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن اوست} (سوره بقره آیه 255)

&"فرمانروا&" ... بدون حساب می بخشد و به بندگان خود فراوان عطا می کند و این بخشش چیزی از پادشاهی او کم نمی کند. هیچ کاری او را از کار دیگر با نمی دارد. در حدیث قدسی صحیح آمده است : &"اگر اولین و آخرین شما و همه انسان ها و جن ها در یک صحرا گرد آیند و از من تمامی خواسته هایشان را دریافت کنند، چیزی از آن چه پیش من است کم نمی شود مگر به همان مقدار که فرو کردن یک سوزن در دریا از آن کم می کند&" (روایت از مسلم است)

&"فرمانروا&" ... فرمانروایی را به هر کس بخواهد می دهد. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {بگو: خداوندا، اي‌ دارنده فرمانروايي‌، ‌به‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ خواهي‌ فرمانروايي‌ دهي‌ و ‌از‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ خواهي‌، فرمانروايي‌ بازستاني‌ و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ خواهي‌ گرامي‌ داري‌ و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ خواهي‌ خوار سازي‌. نيكي‌ ‌به‌ دست‌ توست‌. ‌به‌ راستي‌ تو ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ توانايي} (سوره آل عمران آیه 26)

&"فرمانروای مطلق&" ... صاحب همه آفریده هاست. حکم او در دنیا و آخرت در میان آنها اجرا می شود، تا به سوی او بازگردند و به او پناه جویند و به دادن او بیش از پیش طمع ورزیده و در درخواست و دعا و فریاد خواهی اصرار ورزند.

همانا او الله همان پادشاه و فرمانروا و صاحب فرمانروایی مطلق است...


الله بسیار پاک و منزه است

همانا او الله، همان پروردگار بسیار پاک و منزه است.

در رفعت و بلندیش پاک و در مدح و ثنایش ارجمند است. نعمت های او بسیار عظیم هستند ؛ (اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب]) (سوره حشر آیه 23) ، با عظمت و مبراست پروردگار فرشتگان و جبرئیل است. مبراست پادشاه با عظمت.

&"همانا او الله، همان قدوس است&" ... پاک و مبراست از هر عیب و نقص و از هر صفتی که شایسته او نیست با عظمت و پاک میباشد.

&"همانا او منزه است&" ... متصف به صفات کمال و جمال و جلال است و از هر کمبود و عیب مبراست و هیچ چیز به مانند او نیست و او را هیچ گونه مانندی نمی باشد وهیچ کمالی برتر از کمال او نیست و هیچ کس به جایگاه اسماء و صفات او نمی رسد.

&"همانا او منزه است&" ... دل ها او را منزه و مبرا کرده و تمامی خواسته های خود را به او وابسته کرده اند و زبانها او را منزه ساخته و همیشه تسبیح او را بیان می کنند.

&"القدوس، السلام&" ... با عظمت و مبراست از تمامی صفات نقص و از اینکه بنده ای با او شبیه باشد. او از تمامی عیوب منزه و به دور بوده واز این پاک است که کسی در صفات کمال مانند او باشد.

&"همانا او پاک و مبراست&" ... صاحب خیر و بخشش و فضل و تعریف است. خیر از نزد او و به سوی اوست. او آن صاحب خیری است که بر بندگانش رحمت کرده و در هر آنچه بخواهد از بخشش و رشد به آنان ارزانی می دهد.

همانا او الله همان ذات پاک و مبراست...


الله سالم از هر عیب است

همانا او الله سالم از هر عیب است.

الله سالم از هر عیب است. سلامتی از او می جوشد و هیچ بنده ای جز با دهش او به سلامتی نمی رسد و هیچ موفقیتی جز به توفیق او حاصل نمی شود.

&"همانا او سالم از هر عیب است&" ... سالم از هر گونه عیب و نقص و دیگران را از هر گونه شر و بدی و آفت سالم نگه می دارد.

&"همانا او سالم از هر عیب است&" ... صفات او از هر گونه مشابهت با آفریدگان سالم بوده و از هر نوع عیب و اوصاف ناقص، سالم است. دانش و علم او کامل ، عدل اش شامل و فراگیر و بدون هیچ گونه عیب است. حکم و دستور او بی کم و کاست، قضای او بی عیب است. آفرینش او سالم است. او سالم و بی عیب است و سلامتی از او می جوشد با برکت است آن ذات صاحب جلال و عزت.

خداوند سلامتی در دو جهان را برای بندگانش قرار داده است ؛ {سلام بر ابراهیم} (سوره صافات آیه 109) ، {سلام بر موسی و هارون} (سوره صافات آیه 120) ، {سلام بر پیغمبران} (سوره صافات آیه 181) ، و در سرای دیگر خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به سلامت و ایمنی به آنجا در آیید} (سوره حجر آیه 46)

&"سالم&" ... سلامتی کامل که بعد از آن هیچ گونه ترس و واهمه ای وجود ندارد. بخشش و گذشتی که بعد از آن هیچگونه هراسی وجود ندارد ؛ او سالم است و سلامتی از اوست.

همانا او الله، همان ذات سالم و بی عیب است.


الله حق است

همانا او الله همان ذات راستین و برحق است ؛ {این از آن است که خداوند بر حق است} (سوره حج آیه 6)

&"الله حق است&" ... در ذات و صفاتش حق است او دارای صفات و ویژگی های کمال است و وجودش از ذاتش می جوشد و هیچ چیز جز به یاری او وجودی ندارد. او همیشه دارای صفات جلال و جمال و کمال بوده وخواهد بود. او همیشه به صفت احسان معروف بوده و خواهد بود.

&"الله حق است&" ... سخن، کردار، دیدار او، رسولان او ، کتاب های او، پرستش یگانه و بدون شریک او وهر آنچه به او نسبت داده می شود حق اند {اين‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ خداوند ‌بر‌ حق‌ّ ‌است‌. و آنچه‌ ‌را‌ ‌به‌ جاي‌ ‌او‌ [‌به‌ نيايش‌] مي‌خوانند باطل‌ ‌است‌ و [‌از‌ ‌آن‌] ‌که‌ خداوند بلند مرتبت‌ [و] بزرگ‌ [منزلت‌] ‌است} (سوره حج آیه 62)

همانا او الله همان ذات حق است.


الله ایمنی دهنده نگهبان است

همانا او الله همان ایمنی دهنده نگهبان است. {اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب‌] ايمني‌ دهنده‌ نگهبان} (سوره حشر آیه 23)

&"ایمنی دهنده&" ... آن که ایمنی را در میان بندگان و مخلوقاتش می گستراند و وحی را با آرامش و سکینه پخش می کند . {و در بیمناکی امن و امان بخشید} (سوره قریش آیه 4)

&"ایمنی بخش&" ... آن که خود را به داشتن صفات کمال و به بلندترین جلال و جمال ستوده است. و آن که پیامبرانش را فرستاده و کتابهایش را با آیات و نشانه ها و دلایل گسیل داشته است. پیامبرانش را با دلیل و حجت تایید و تصدیق کرده تا دلیلی بر درستی چیزی باشد که آنها آورده اند.

&"ایمنی دهنده&" ... ایمنی دهنده ی نگهبان و گواه مخلوقات بر آنچه هستند.

&"ایمنی دهنده&" ... از پاداش کسی چیزی نمی کاهد و به کیفر کسی نمی افزاید. او شایسته فضل و دهش و نیکی و نیکوکاری است.

&"نگهبان&" ... کسی است که بر امور پوشیده و مخفی اطلاع دارد و بر اسرار پنهان در دلها و به هر چیز دیگر احاطه و اشراف کامل دارد.

&"نگهبان&" ... نگهبان بندگانش است، بر آنان چیره و مسلط شده و حق آنان را رعایت کرده و بر کردار آنان و حالاتشان آگاه گشته است. او بر آنان احاطه دارد و هر امری در نزد آنان آسان و همه به او نیازمند هستند . {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ شنواي‌ بيناست} (سوره شوری آیه 11)

همانا او الله همان ذات ایمنی بخش نگهبان است.


الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

همانا او الله همان ذات صاحب مهر و بخشش و بسیار درگذرنده است . {به‌ راستي‌ خداوند بخشاينده آمرزگار ‌است} (سوره حج آیه 60)

الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است .

آن که همیشه به داشتن مهر و لطف معروف بوده و صفت او بخشش و گذشتن از بندگان است. همگی به لطف و مهر او نیازمنداند، همانگونه که به رحمت و کرم او نیاز مبرم دارند.

ای کسی که به مغفرت و لطف برای کسی که اسباب آن را فراهم سازد، وعده داده ای. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ كسي‌ ‌را‌ ‌که‌ توبه‌ كند و ايمان‌ آورد و كردار شايسته‌ انجام‌ دهد ‌آن‌ گاه‌ راه‌ يابد، خواهم‌ آمرزيد} (سوره طه آیه 82)

ای بخشنده از تو می خواهیم توبه راستین بهره ما گردانی تا با آن گناهان خود را ریشه کن سازیم و بر اشتباهات خود پشیمان شده و به طاعت تو و ترک گناهان، عزم خود را جزم بنماییم و ما را ببخش ای پروردگار بخشنده.

بار الها همانا تو صاحب لطف و مهر هستی پس بر ما لطف کن. پروردگارا تو به ما گفته ای که تو بخشنده و مهربان هستی : {به‌ بندگانم‌ خبر ده‌ ‌که‌ منم‌ آمرزنده مهربان} (سوره حجر آیه 49)

پس بر ما رحم کن و ما را ببخش ای خدای بخشنده.

همانا او الله همان ذات صاحب مهر و بخشنده و درگذرنده است.


الله توبه پذیر است

همانا او الله همان توبه پذیر است . {بی گمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است} (سوره توبه آیه 118)

&"توبه پذیر&" ... آن که توبه را برای بندگان قرار داده است که آن فضل و احسان و لطفی از جانب اوست و بلکه آنان را به بیش از این وعده داده که بدی ها را به نیکی بدل می کند.

&"توبه پذیر&"... آن که همیشه توبه ی توبه کنندگان را می پذیرد و از گناهان توبه کنندگان درمی گذرد. هرکس که به اخلاص به سوی خداوند برگردد خداوند هم به سوی او بر می گردد و توبه اش را می پذیرد و به آنان توفیق توبه می دهد و دل های آنها را به سوی خود متمایل می گرداند و بعد از توبه، گناهان و اشتباهات آنان را می بخشد.

&"توبه پذیر&" ... آن که بندگان را بر انجام توبه پاداش می دهد و آنان را در انجام وظایف یاری می دهد.

&"توبه پذیر&" ... آن که بندگانش را توفیق توبه می دهد و آنان را برای آن تشویق کرده و توبه را برای آنان محبوب جلوه می دهد.

&"توبه پذیر&" ... آن که توبه را از بندگانش می پذیرد و بر آنان پاداش می دهد و درجات آنها را بالا برده و اشتباهات را می زداید. ارجمند و با عظمت است و چقدر شان و مقام او بلند است.

همانا او الله همان ذات توبه پذیر است.


الله یکتای یگانه است

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است

ای آنکه دارای یکتایی ذات، صفات و اسماء هستی.

از تو درخواست اخلاص، دوستی و اشتیاق داریم. ای پروردگار یکتای بی نیاز.

&"یکتا&" ... در ذات، صفات و اسماء یکتاست. او هیچ شبیه و مانند و همتا و همپایه ای ندارد : {آیا همنامی برای او می شناسی} (سوره مریم آیه 65)

&"یکتا&" ... یکتا در الوهیتی که مستحق پرستش است. هیچ کس جز الله پروردگار ارجمند و با عظمت به حق پرستیده نمی شود وهیچ پرستشی چه کم و چه زیاد جز او را نسزد.

&"یکتای یگانه&" ... آن که تمامی کمالات را در خود دارد به طوری که هیچ کس با او مشارکتی ندارد و از جهت عقلی و قولی و عملی بر بندگان لازم است تا توحید او را بیان کنند و به کمال مطلق او و یگانگی او در توحید و خاص دانستن تمامی عبادات برای او اقرار کنند.

&"یکتا&" ... آن یکتای مقصود و رب معبود که دل ها به این گواهی داده اند و دیدگان به آن داننده غیب وابسته شده اند.

&"یکتای یگانه&" ... خداوند بندگانش را بر اساس توحید خودش که هیچ شریکی ندارد، آفریده است. هیچ کس با روی آوردن به غیر او رستگار نمی شود و هیچ کس با پرستش غیر او سعادت مند نمی گردد و هیچ کس با شریک قایل شدن به او موفق نشده است.

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است ...


الله بی نیاز است

همانا او الله همان ذات بی نیاز است . {بگو: خداوند ‌است‌ ‌که‌ يگانه‌ ‌است‌ (1) خداوند بي‌ نياز ‌است‌(2)} (سوره اخلاص آیات 2-1)

&"بی نیاز&" ... آن که در اسماء و صفاتش کامل بوده و هیچ گونه نقص و کمبودی در او نیست.

&"بی نیاز است&" ... آن ذات بی نیازی که همگی به او نیازمند اند و او به هیچ کس نیازی ندارد : {او روزی می دهد و به او روزی نمی دهند} (سوره انعام آیه 14)

&"بی نیاز&" ... آن که تمامی بندگان در تمامی نیازها وحالت به سوی او می روند، زیرا او در ذات، صفات، اسماء و افعالش کمال مطلق است.

&"بی نیاز&" ... پروردگار تدبیر کننده و آن مالک گرداننده.

&"بی نیاز&" ... دل ها در وقت نیاز به سوی او متوجه می شوند، پس او حاجات را بر آورده می کند و غم ها را می زداید و دعا را لبیک می گوید. کسانی که با او قطع رابطه کرده اند وسپس او را خواسته اند، آنان را به خود مرتبط ساخته است. افراد خوف زده به سوی او گرایش یافته اند پس آنان را امنیت داده و اهل توحید به او امید بسته اند پس امید آنان را محقق ساخته است. مصیبت دیدگان او را به فریاد خواسته اند پس آنان را سلامت داشته است. بندگان خود را در پیشگاه او خوار نموده اند پس آنان را برافراشته است.

همانا او الله همان ذات بی نیاز است ...


الله پیروزمند است

همانا او الله همان ذات پیروزمند است ارجمند و با عظمت است . {و خداوند پیروزمند فرزانه است} (سوره انفال آیه 67)

الله پیروزمند توانا و چیره است.... آن که هیچ نیرویی به او زیان نمی رساند و هیچ نیرویی قادر به ناتوان کردن او نیست. فرخنده است پروردگار بلند مرتبه نکته بین.

&"پیروزمند&" ... سربلندی و پیروزمندی او تکمیل شده و همه تسلیم او گشته اند و تمامی نیروها در برابر او ضعیف و ناتوان گشته اند. هرچیز غیر او ناچیز بوده و تمامی مخلوقات در برابر او خوار هستند.

&"پیروزمند&" ... او به هر کس بخواهد ارجمندی و پیروزی را می دهد و از هرکس بخواهد آن را بازمی دارد و هرکس را که بخواهد خوار می کند و تمامی خیر به دست اوست. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {که عزت همگی از آن خداست} (سوره یونس آیه 65)

عزت و افتخار به نسب و نژاد و مال نیست، بلکه عزت فقط از جانب خداوند است.

پیروزمند&" ... آن که تمامی عزت و پیروزمندی از آن اوست عزت قدرت، عزت چیرگی، عزت بازداشتن و امتناع. مانع از آن می شود که کسی از بندگان به ذره ای از عزت برسد و تمامی موجودات را مقهور خود ساخته و تمام آفرینش تسلیم او گشته و در برابر عظمت او به کرنش افتاده اند.

&"پیروزمند&" ... تمامی عزت و افتخار از طرف اوست و تمامی توان و نیرو به فضل اوست. هرکس به جایی می خواهد چنگ بزند باید به خداوند چنگ بزند و هر کس پیروزمندی را می خواهد، باید با تمام وجود به سوی الله برود.{عزت خاص خدا و رسول و مومنان است} (سوره منافقون آیه 8)

همانا او اله همان ذات پیروزمند است...


الله فاتح و قادر مطلق است

همانا او الله همان ذات پیروز و قادر مطلق است

فاتح و غالب بر جن و انس است ؛ {و اوست که بر بندگانش چیره بوده و اوست فرزانه آگاه} (سوره انعام آیه 18)

&"قادر مطلق&" ... او بر همه چیز قادر مطلق است. آن است که مخلوقات در برابر عزت و قدرت و کمال اقتدار او تسلیم شده اند.

&"قادر مطلق&" ... او بر تمامی مخلوقات با برتری و دانش و چیرگی و تدبیر خود غالب شده است و هیچ چیز در این هستی پهناور، جز به اجازه و دانش او روی نمی دهد.

&"قادر مطلق&" ... بر معاندان و متکبران با قوی ترین دلایل و روشن ترین براهین چیره گشته تا برای آنان ثابت کند که او تنها مستحق پرستش و به فریاد طلبیدن است. الوهیت و ربوبیت و اسمای نیکو و صفات برتر فقط از آن اوست.

&"قادر مطلق&" ... بر ستمگران و سرکشان و گردنکشان چیره شده و آنان را بدون اراده و ناچار در صحرای محشر گرد می آورد ؛ {و به پیشگاه خداوند یگانه قهار آشکار شوند} (سوره ابراهیم آیه 48)

&"قادر مطلق&" ... مشیئت و خواست او نافذ می شود و هیچ کس از مخلوقاتش هر چند که بزرگ باشد آن را نمی تواند برگرداند. آفرینش او نوپدید بوده و تمام زورمندان در برابر او ناتوان اند و زبان ها در وصف آفرینش بدیع او بند آمده اند هرچند که در بیان تنوع بخرج داده و سعی کنند.

همانا او الله همان ذات پیروز و قادر مطلق است....


الله روزی دهنده است

همانا او الله، همان ذات روزی دهنده است ؛ {خداوند است که روزی دهنده است[همان] توانمند استوار} (سوره ذاریات آیه 58)

&"روزی دهنده&" ... آن که روزی و خوراک بندگان به دست اوست و او بلند مرتبه است آن که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند و تنگ می گیرد. آن که تدبیر امور و کلید های آسمان ها و زمین بدست اوست. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آنکه روزی اش بر [ عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و آرامگاهش را می داند} (سوره هود آیه 6)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و چه بسا جانورانی که روزی شان را بر دوش نمی کشند. خداوند به آنها و شما روزی می دهد و او شنوای دانا است} (سوره عنکبوت آیه 60)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به راستی پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می گرداند و تنگ می گیرد که او به بندگانش دانای بیناست} (سوره اسراء آیه 30) ، و خداوند بلند مرتبه می فرماید: {خداوند هر که را خواهد بیشمار روزی می دهد} (سوره بقره آیه 212)

&"روزی دهنده&" ... همگی مردم فقیر و نیازمند او و نیازمند رزق و روزی او هستند و او به همگی مردم نیکوکار و بدکار، اولین و آخرین روزی می دهد.

&"روزی دهنده&" ... آن که را با قلب صالح و صلاح قلب به سویش آمد بهترین روزی و بخشش می دهد و هر کس که از او علم و ایمان بخواهد خداوند به وی روزی می کند و روزی حلال می بخشد تا او را در اصلاح قلب و دین یاری دهد.

همانا او الله همان ذات روزی دهنده است....


الله باریک بین است

همانا او الله همان ذات باریک بین است . {آری پروردگارم برای [ تدبیر] آنچه بخواهد، باریک بین است} (سوره یوسف آیه 100)

&"باریک بین&" ... آن که آفریدگان را برای بندگان رام و مسخر می کند و این به سبب لطف و مهربانی و دوستی او است.

&"باریک بین&" ... آن که دانش او به تمامی اسرار و رازها و امور پوشیده احاطه یافته است و امور مخفی و رازهای درونی و نکته های پنهان را می داند و به بندگان مومنش بسیار مهربان و به لطف و احسان خود از راه هایی که نمی دانند مصالح را به آنان می رساند.

&"باریک بین و مهربان&" ... ذاتی که بسیار نیکی می کند و جود و بخشش فراوان دارد.

&"باریک بین و مهربان&" ... نسبت به بندگانش بسیار مهربان است : {خداوند به بندگانش مهربان است} (سوره شوری آیه 19) ، به آنان می بخشد آنچه برای دین و دنیای آنان شایسته است و آنان را از آنچه در دین و دنیایشان بد است باز می دارد.

&"باریک بین و مهربان&" ... دیدگان او را در نمی یابند و او دیدگان را در می یابد : {چشم ها او را درنیابند و او چشمان را در می یابد و او باریک بین آگاه است} (سوره انعام آیه 103)

&"باریک بین&" ... امور پنهان و پوشیده را می داند و کردارهای بسیار ریز را می شمارد و در شب و روز هیچ چیز از او پنهان نمی ماند. مصالح کوچک و بزرگ بندگان را می داند و با آنان مهربانی می کند.

&"باریک بین&" ... در هنگام قضاوت در امور به بندگانش لطف و مهربانی می کند و چون امری را تقدیر نمود آنان را یاری می دهد و چون کار سخت و بسته شد دروازه های گشایش را برایشان می گشاید و به وقت سختی کار را برایشان آسان می کند. پاک و منزه است آن ذات.

همانا او الله همان ذات باریک بین و مهربان است...


الله مشکل گشاست

همانا او الله، همان ذات مشکل گشاست . {و او داور داناست} (سوره سباء آیه 26)

&"مشکل گشا&" ... رحمت های خود را بر ما می گشاید : {[در] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمت] هیچ بازدارننده ای نیست} (سوره فاطر آیه 2)

&"داور&" ... اوست که در میان بندگانش با احکام شرعی و احکام کونی و احکام کیفری داوری می کند. کسی است که با لطفش دیدگان راستگویان را گشوده و دل های آنان را برای شناخت و محبت و میل به سوی خودش باز کرد و برای بندگانش دروازه های متنوع رحمت و روزی را گشود.

&"مشکل گشا&" ... خداوند دروازه برکت های خود را بر ما می گشاید و از فضل و بخشش خود به ما می دهد و عفو و لطف خود را شامل حال ما می گرداند.

او همان پروردگاری است که دلهای بسته را با کلید هدایت و ایمان می گشاید.

&"گشاینده&" ... درهای رحمت را می گشاید و آنها را لبریز می کند وجوشش نعمت را بر آنان سرازیر کرده و سرچشمه های دانش و حکمت را به سوی عقل های آنان سرازیر می کند و ایمان را بر دل های آنان می گشاید و آنان را هدایت می کند.

&"گشاینده&" ... آن که غم و غصه را از بندگان زدوده و همه اندوه ها را از آنان برطرف می کند. ناراحتی را زدوده و هر زیان را از بین می برد.

&"داور&" ... آنکه با عدل در میان بندگانش در سرای دیگر داوری می کند و او کارساز ستوده است.

همانا او الله همان داور است....


الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است

همانا او الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است.

&"بی نیاز&" ... او با ذات خود از همه بی نیاز است. او دارای بی نیازی کامل و مطلق بوده و به هیچ صورت نقص و عیبی به صفات و کمال او وارد نمی شود. او همیشه غنی و بی نیاز است، زیرا غنا از لوازم ذات اوست، همانگونه که همیشه او خالق توانا و رازق نیکوکار است و به هیچ صورت نیازمند نمی شود، او آن بی نیازی است که گنجینه های آسمان و زمین و دنیا و آخرت از آن اوست و او تمام بندگانش را به طور عموم بی نیاز می گرداند.

&"بی نیاز&" .... از بندگانش بی نیاز است. از آنان خوراک و نوشیدنی نمی خواهد. آنان را نیافریده تا از کمی بدر آید یا به آنان قوت گرفته و یا از تنهایی خارج شود. بلکه آنان در آب و غذا و دیگر امور خود به او نیاز دارند. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {و جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریدم (56) از آنان هیچ روزی ای نمی خواهم و نمی خواهم که به من خوراک بدهند(57)} (سوره ذاریات آیات 57-56)

&"بی نیاز کننده&" ... مردم را از فقر و نیازشان بی نیاز می کند و از دادن، کمی نمی یابد. بندگانش به غیر از او نیازمند نمی شوند، همانگونه که در حدیث قدسی آمده است: &"اگر اولین و آخرین همه انسان ها و جنیان در یک صحرا گرد آیند و درخواست های خود را از من مطرح کنند و من همه درخواست های آنان را اجابت کنم این امر چیزی از ملک من کم نمی کند مگر همانگونه که فروکردن سوزن در دریا سبب کاهش آن می شود&" (روایت از مسلم است)

&"بی نیازکننده&" ... برخی از بندگان را با هدایت و اصلاح قلب، شناخت خود، تعظیم و محبت خودش بی نیاز می کند و آنان را به آن چه کامل تر از صلاح دنیاست بی نیاز می کند.

ای کسی که بخشش چیزی از تو کم نمی کند. ما را با حلال از حرام بی نیاز کن. زیرا که پروردگار بی نیاز بی نیاز کننده تو هستی.

همانا او الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است...


الله تواناست

همانا او الله همان ذات توانا است : {و خداوند بر هر کاری تواناست} (سوره نساء آیه 85)

&"تواناست&" ... آنکه قوت و روزی هر مخلوق را به او می رساند و روزی را به سمت بندگان می برد و با حکمت و حمدش آن را به هر طرف که بخواهد می گرداند.

&"توانا&" ... آن که تمامی خوراک و مواد غذایی را به تمامی مخلوقات می رساند و آفرید آنچه را که بوسیله آن زندگی می کنند و زنده می مانند و به آن می بخشد آن چه را که سبب سیرآبی، سیری، خوشبختی او در زندگی می گردد.

&"توانا&" ... آن که دل ها را با انواع مختلف دانش زنده می کند و در نتیجه آن ارواح افراد زنده می شوند و نفس آدمی به آن شادمانی می یابد.

بار الها ای کسی که به امور مخلوقاتت به پا می خیزی و زندگی و معاد آنها را تدبیر می کنی، از تو خواهان حفظ و رعایت و گذشت هستیم : {و خداوند بر هر کاری تواناست} (سوره نساء آیه 85)

همانا او الله، همان ذات تواناست.


الله حسابگر و کافی است

همانا او الله همان ذات حسابگر و کفایت کننده است.

خداوند از بندگان حساب می گیرد.او برای بندگان از هر جهت کافی است : {آیا خداوند برای بنده اش بس نیست؟} (سوره زمر آیه 36)

خداوند ما را کافی است و او بهترین کارساز است. این سخن ابراهیم خلیل به هنگام انداخته شدن در آتش بود و در نتیجه آتش سرد و سلامت گشت و صحابه این سخن را اظهار داشتند و خداوند از آنان چنین نقل می کند : {به‌ يقين‌ مردمان‌ [كافر] ‌براي‌ [نبرد] ‌با‌ ‌شما‌ [سپاه‌] فراهم‌ آورده‌اند} (سوره آل عمران آیه 173)

پس گفتند : {گفتند: ‌خدا‌ ‌ما ‌را‌ بس‌ ‌است‌ و چه‌ نيك‌ كارسازي‌ ‌است‌(173) ‌پس‌ [مؤمنان‌] ‌به‌ نعمت‌ و فضل‌ الهي‌ بازگشتند. گزندي‌ ‌به‌ آنان‌ نرسيد و ‌از‌ خشنودي‌ ‌خدا‌ پيروي‌ كردند. و خداوند فضلي‌ بزرگ‌ دارد} (سوره آل عمران آیات 174-173)

&"حسابگر&" ... به بندگانش داناست، برای توکل کنندگان کافی است. پاداش اعمال کم و زیاد و خوب و بد را بر حسب حکمت و دانش خود می دهد.

الله حسابگر و حسابرس بندگانش است. برکردارشان حسابگر بوده و براساس کردارشان به آنان پاداش نیک یا کیفر بد می دهد. {و ‌او‌ سريع‌ ترين‌ حسابرسان‌ ‌است} (سوره انعام آیه 62)

&"حسابگر&" ... به تمام جزئیات و تفاصیل ظاهری و باطنی کردار بندگانش احاطه کامل دارد.

&"کافی&" ... برای تمام نیازهای بندگان و آن چه به آن نیاز دارند کافی است و به شکل ویژه بنده ای را که به او توکل نموده و ایمان آورده و نیازهای دین و دنیایش را از او درخواست می کند، کفایت می کند.

ای پروردگار ای ذات کفایت دهنده ما را در هر آن چه به خود مشغول ساخته کفایت کن و رشد و هدایت را بهره ما بگردان و خیر و خوبی ما را بیفزا، ای پروردگار کریم : {و خداوند ‌به‌ عنوان‌ حسابرس‌ بس‌ ‌است} (سوره نساء آیه 6)

همانا او الله همان ذات حسابگر و کافی است...


الله آشکار است

همانا او الله همان ذات آشکار است... {که‌ خداوند ‌است‌ ‌که‌ حق‌ّ آشكار ‌است} (سوره نور آیه 25)

ای پروردگار آشکار که ارجمند و با عظمت هستی، راه حق را برای ما هموار ساز و از اشتباه گرفتن آن با راه باطل، ما را پناه بده ای پروردگار.

الله آشکار، حق و تمامی حقایق است و در آن هنگام شک و شبهات از بین می رود.

الله بیانگر امر وحدانیت خود می باشد و او به هیچ عنوان همانند و شریکی ندارد.

آشکاربر مخلوقاتش دلایل عقلی، شرعی، حسی و معنوی که به بخشش و وجود و قدرت او را می رساند پوشیده نیست.

آشکارآن که برای بندگان راه حق را با فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم با کتاب آشکار، روشن ساخته است: {به‌ راستي‌ ‌از‌ [جانب‌] ‌خدا‌ ‌براي‌ ‌شما‌ نور و كتابي‌ روشن‌ آمده‌ ‌است} (سوره مائده آیه 15)

الله همان ذاتی است که راه سعادت را برای بندگانش روشن ساخته و آن را در گرو اطاعت از خود و پذیرش یکتایی و توحید خود نموده است.

همانا او الله همان ذات روشن است....


الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است

همانا او الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومند است...

{و خداوند ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست} (سوره بقره آیه 284) ، {در‌ مقام‌ و منزلتي‌ راستين‌، ‌در‌ نزد فرمانروايي‌ توانا} (سوره قمر آیه 55) ، {بگو: ‌او‌ تواناست} (سوره انعام آیه 65)

&"قدرتمند&" ... صاحب قدرت و استواری کامل بوده و بر انجام هر کاری و با هر کس تواناست.

&"توانا&" ... دارای قدرت کامل، زنده می کند و می میراند. موجودات را بوجود آورده و آنها را مدیریت می کند و حکم او در میان آنان جاری است.

&"قادر مطلق&" ... به قدرت خود برمی انگیزد و پاداش می دهد و دل ها را به هر سان که بخواهد می گرداند.

&"توانا&" ... دارای قدرت کامل، با قدرت و توان او هیچ گونه ناتوانی و نقصی همراه نیست.

&"توانا&" ... کسی که هر یک از مخلوقات خود را به آن چه می خواهد اداره می کند و این با انتهای قدرت و فراگیری صورت می گیرد.

همانا او الله همان ذات قدرتمند پر توان نیرومند است...


الله به ارث برنده است

همانا او الله همان ذات به ارث برنده است... {و ‌به‌ يقين‌ ‌ما زنده‌ مي‌كنيم‌ و مي‌ميرانيم‌ و ‌ما ميراثبريم} (سوره حجر آیه 23)

&"به ارث برنده&" ... کسی که زمین و هر آن چه در آن است را به ارث می برد و چیزی جز آن ذات ارجمند و با عظمت بر جای نمی ماند.

&"به ارث برنده&" ... او بعد از مخلوقاتش بر جای می ماند. برای تمام پادشاهیش، هر پادشاهی و سلطنتی به سلطنت و پادشاهی او بازمی گردد.

از ستم و سرکشی و گردنکشی و تکبر هشدار داده و بازگشت همگی به سوی خداست، زیرا او به ارث برنده است.

&"به ارث برنده&" ... او بندگان را برای هزینه کردن در راهش تشویق می کند. مال و ثروت یک امانت و عمر فانی بوده و بازگشت به سوی پروردگار به ارث برنده است.

&"به ارث برنده&" ... بندگانش را از ناشکری هشدار می دهد. اصل نعمت و بازگشت و سرانجام آن، از آن اوست.

&"به ارث برنده&" ... زمین و هر آنچه بر آن است را به ارث می برد و هر آنچه که بعد از بندگان بر جای می ماند از آن اوست. او همه را به ارث می برد ، {و ‌ما ميراث‌ ‌بر‌ [آنان‌] بوديم} (سوره قصص آیه 58)

همانا او الله همان ذات به ارث برنده است...


الله شنوای بیناست

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.

ای شنوا دعای ما را گوش کن و آن را اجابت فرما، چرا که تو به کردار ما و کوتاهی ها و نیازمندی های ما بینایی و ما فقط نیازمندی های خود را به پیش تو می آوریم.

&"الله شنواست&" ... تمامی صداهای ضعیف و قوی را شنیده و یک صدا او را از شنیدن صدای دیگری وصدای یک سائل، او را از شنیدن صدای سائل دیگر باز نمی دارد.

&"شنوای بیناست&" ... سخن تو را می شنود، از خودت حساب بگیر. دعای تو را می شنود پس با اصرار دعا کن. کردار تو را می بیند و هیچ امری بر او پنهان نمی ماند پس نیکی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

&"الله بیناست&" ... همه چیزها را می بیند هرچندان که کوچک و یا بزرگ ، در شب و یا روز پنهان باشد.

&"شنوا&" ... همه سخنان را با وجود تفاوت زبان ها و تنوع نیازها می شنود.

&"بیناست&" ... حرکت پای مورچه سیاه را در شب تاریک بر صخره سخت می بیند و هر آنچه را که زیر هفت زمین است مشاهده می کند، همانگونه که هر چیز بالاتر از هفت آسمان را نیزمی بیند.

&"شنوای بیناست&" ... هیچ چیزی بر او مخفی نمی ماند، هیچ امر عجیب و غریب و استثنایی و سرگردان و غیر سرگردان بر او پنهان نمی ماند.

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.


الله سپاسگذار حق شناس است

همانا او الله همان ذات سپاسگذار حق شناس است.

همانا او الله همان ذات حق شناس است... {خدا‌ قدردان‌ داناست} (سوره بقره آیه 158) ، {به‌ راستي‌ پروردگارمان‌ آمرزنده قدرشناس‌ ‌است} (سوره فاطر آیه 34)

آن پروردگار پاک و بی آلایش از عمل بسیار کم هم قدردانی می کند و اشتباهات فراوان را می بخشد. کردار افراد مخلص را بدون حساب چند برابر می کند.

&" الله بسیار سپاسگزار است&" ... هر کس از او سپاسگزاری کند به او می دهد و هر کس از او بخواهد می بخشد و یاد می کند هر کس که او را یاد کند. حق شناس را فزون می دهد و بهره کافر و حق ناشناس زیان و ضرر است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {اگر‌ سپاس‌ گزاريد ‌به‌ ‌شما‌ افزون‌ دهم‌ و ‌اگر‌ كفر ورزيد، [بدانيد ‌که‌] عذاب‌ ‌من‌ سخت‌ ‌است} (سوره ابراهیم آیه 7)

همانا او الله همان ذات حق شناس بسیار سپاسگزار است...


الله ستوده است

همانا او الله همان ذات ستوده است.

در ذاتش ستوده ، در کردارش ستوده ، در آفرینشش ستوده و در سخنانش ستوده است. در این هستی جز آن ذات بی آلایش هیچ ستوده دیگری وجود ندارد. سپاس و ستایش کامل از آن پروردگار پاک و بی آلایش است.

&"ستوده&" ... او در ذات و صفات و اسماء و افعالش ستوده وبلکه او بهترین اسماء را دارد. کاملترین صفات و نیکوترین آنها را داراست. افعال او در میان عدل و نیکویی می گردند. ای پروردگار، ستایش تنها تو را سزد. ای ذاتی که کتابت را بر ما فرستادی و عظمتت را به ما نمایاندی و پیامبرت محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی ما فرستادی.

همانا او الله همان ذات ستوده است...


الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است

همانا او الله است همان ذات با عظمت و بزرگ و با هیبت است.

او الله است همان ذات موصوف به عظمت و کبریاء و ارجمندی و سرافرازی.او از هر چیز دیگر بزرگتر و از همه عالی تر و برتر است و احترام، تعظیم و بزرگی او در قلوب دوستان و برگزیدگان اوست. دل های آنها از احترام و اجلال و فروتنی و خشوع برای کبریای او لبریز گشته است.

چقدر پاک و بی آلایش هستی ای پروردگار بزرگ، چقدر تو عالی شان هستی. {پس‌ نام‌ پروردگار بزرگت‌ ‌را‌ ‌به‌ پاكي‌ ياد كن} (سوره واقعه آیه 96)

ای پروردگار ارجمند و با عظمت، ای ذات عالی مقام ما توان شمارش ستایش و عظمت تو را نداریم ای پروردگار صاحب جلال و کرامت.

او در ذات پاکش بسیار بزرگ و عالی شان و در اسماء و صفاتش بزرگ است. {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست} (سوره شوری آیه 11)

او صاحب مقام عالی و باعظمت است. هر کس در چیزی از آن با او درگیر شود او را از بین برده و کمرش را می شکند. همانگونه که در حدیث قدسی می فرماید : &"کبریاء پوشش بالا تنه من و عظمت شلوار من است، هر کس در یکی از این دو با من درگیر شود او را در آتش می اندازم&" (روایت از احمد است)

همانا او الله همان ذات ارجمند بزرگ و با عظمت و صاحب جلال و برتری است...


الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است.

الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است.
 
2593

الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است

همانا او الله همان ذات رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت است.

&"رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت&" ... بلندی مطلق از هر وجه از آن اوست. دارای رفعت ذات و رفعت مقام و صفات و برتری سیطره و چیرگی است . {و ‌او‌ بلند مرتبه بزرگ‌ [قدر] ‌است} (سوره بقره آیه 255)

او بر عرش قرار گرفته است. او با تمامی صفات بزرگی، کبریایی، جلال، جمال و انتهای کمال وصف می شود و عظمت منتهایی این امور به نزد اوست.

&"رفیع بلند مرتبه&" ... از هر صفتی که شایسته او نیست و از هر نقص و عیبی منزه است. او در ذات، صفات و چیرگی اش برتر بوده و او الله، همان ذات صاحب رفعت است.

همانا او الله همان ذات رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت است...Tags:

 

الله گیرنده و گشاینده است

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است.

&"الله ذات گیرنده و تنگ کننده&" ... روزی برخی را می کاهد و آنان را می آزماید و آن را از برخی باز می دارد تا آنان را خوار سازد و به برخی می دهد تا آنان را برافرازد.

&"الله گشاینده است&" ... گشاینده روزی و گشاینده معارف قلوب است و تمامی این ها برابر با حکمت، رحمت، کرم و جود اوست.

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است...


الله دهنده و بازدارنده است

همانا او الله همان دهنده و بازدارنده است.

&"الله دهنده و بازدارنده است&" ... به آنچه او بدهد هیچ بازدارنده ای نبوده و آن چه را او بازدارد هیچ دهنده ای نیست. تمامی مصالح و منافع از او خواسته می شود و اوست که به هر کس بخواهد می دهد و به هر کس نخواهد نمی دهد و تمام آن ها بر اساس حکمت و رحمت هستند.

سپاس خدایی را که چنان است که خود را وصف نموده و بالاتر از توصیف بندگان است.

امام شافعی

بار الها ای پروردگار گشاینده، رحمتت را بر ما بگشای و از بخشش ات به ما ببخش. ای پروردگار گیرنده، بدی ها را از ما بازدار. ای پروردگار بازدارنده و منع کننده، شر و بدی را از ما بازدار.

همانا او الله همان ذات دهنده و بازدارنده است...