Tags ( bita game da sanin allah da imani da shi tauhidi )