YIN RIJISTA Bita a kan Sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

YIN RIJISTA Bita a kan Sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)