Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu

Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu

Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu

Dia lah Allah Yang Maha Kuasa atas Segala sesuatu

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:284) di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. (QS. Al-Qamar:55) Katakanlah: &" Dialah yang berkuasa (QS. Al-An`am:65)

Yang Maha Kuasa Memiliki kekuasaan yang sempurna, dengan kekuasaannya menjadikan sesuatu itu ada, lalu menetapkannya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, mengutus hamba untuk diberi balasan, membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan, membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan, Dia ketika menginginkan sesuatu hanya berfirman jadilah maka jadilah, dengan kekuasaan-Nya pula membolak balikan hati, dan mengaturkan sesuai dengan kehendak dan kemauan-Nya

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang memiliki kekuatan, Yang Kuasa atas segala sesuatu sesuai dengan keinginan-Nya

Yang Maha Kuasa .. Memiliki kekuasaan penuh, menghidupkan, mematikan, menjadikan sesuatu itu ada, lalu mengaturnya

Yang Maha Kuasa .. Mengutus lalu memberikan pahala dengan kekuasaan-Nya, membolak balikkan hati sesuai kehendak-Nya

Yang Maha Kuasa .. Kekuasaan yang sempurna, tidak ada dari kesempurnaan ini sedikitpun kekurangan dari sisi manapun

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang mengatur makhluk-Nya sesuai kemauan-Nya, dan ini menunjukkan kekuasaan yang sempurna

Dia lah Allah Yang Maha KuasaTags: