Allah Yang Maha Menjelaskan Segala Sesuatu

Allah Yang Maha Menjelaskan Segala Sesuatu

Allah Yang Maha Menjelaskan Segala Sesuatu

Dia lah Allah Yang Maha Menjelaskan Segala Sesuatu bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya). (QS An-Nur:25)

Wahai Dzat Yang Maha Penjelas, jelaskanlah kepada kami jalan kebenaran, dan selamatkan kami dari jalan kebathilan wahai Rabb

Allah lah Yang menjelaskan kebenaran dan segala kenyataan ketika terjadi keragu-raguan

Allah Yang Maha mejelaskan dalam keesaan-Nya, dan tidak ada sedikitpun sekutu bagi-Nya

Yanga Maha Menjelaskan segala sesuatu .. Tidak ada yang tersembunyi bagi hamba-Nya dari segala sarana baik secara akal, syariat, panca indra maupun non fisik akan kamurahan-Nya dan wujud-Nya serta kekuasaan-Nya

Yang Maha Jelas .. Dzat Yang menjelaskan bagi hamba-Nya kemuliaan hakiki dengan diutusnya seorang rasul bersamanya Kitab yang memberikan penjelasan: Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan (QS. Al-Maidah:15)

Allah Dzat yang menerangkan jalan kebahagiaan bagi hamba-Nya, dengan menjalankan ketaatan kepada-Nya dan mentauhidkan-Nya.

Dialah Allah Yang Maha Menjelaskan segala sesuatuTags: