Allah Yang Maha Tunggal dan Esa

Allah Yang Maha Tunggal dan Esa

Allah Yang Maha Tunggal dan Esa

Dia lah Allah Yang Maha Tunggal dan Esa

Wahai Dzat Yang Memiliki Keesaan dalam jiwa, keesaan dalam nama dan sifat

Kami memohon kepada-Mu keikhlasan, kecintaan dan harapan.. Wahai Dzat Yang Maha Esa dan Tempat Bergantung

Yang Maha Esa .. Esa dalam dzat-Nya, nama-Nya dan sifat-Nya, tidak ada yang sepadan, serupa, semisal dan bisa menandingi Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (QS.Maryam 65)

Yang Maha Tunggal lagi Maha Esa Dzat yang memiliki seluruh kesempurnaan, dimana tidak ada yang bersama-Nya seorang pun, dan mewajibkan kepada hamba-Nya untuk mentauhidkan-Nya dengan akal, perkataan dan perbuatan, agar mereka mengenal kesempurnaannya yang mutlak dan mengeesakan-Nya, serta semata-mata mereka beribadah hanya kepada-Nya

Yang Maha Esa .. Yang Maha Esa dalam Uluhiyah-Nya yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan tidak ibadah yang dilakukan baik itu sedikit atau banyak kecuali hanya untuk-Nya

Yang Maha Esa .. Yang Esa Yang Dituju, Rabb yang disembah, bersaksi atas-Nya ikatan-ikatan hati, dan pandangan-pandangan bergantung dengan alam ghaib

Yang Maha Tunggal lagi Maha Esa .. Allah memberikan naluri kepada hamba-Nya untuk mengesakan-Nya yang tidak ada sekutu bagi-Nya, siapa yang menghadapkan wajah kepada selain-Nya maka tidak akan beruntung, siapa yang beribadah kepada selain-Nya maka tidak akan bahagia, dan siapa yang menyekutukan-Nya dengan yang lain-Nya maka tidak akan berhasil

Dia lah Allah Yang Maha tunggal lagi Maha EsaTags: