மனத்தூய்மை என்பதன் கருத்து 1

மனத்தூய்மை என்பதன் கருத்து 1

மனத்தூய்மை என்பதன் கருத்து

மனத்தூய்மை என்பது நல்லடியார்களின் கேடயமாகும். அல்லாஹ்வை பயந்தவர்களுடைய ஆத்மாவாகும் மேலும் அல்லாஹ்வுக்கும் அடியானுக்கும் இடையிலான இரகசியமாகும். முகஸ்துதி மற்றும் குழப்பம் போன்றவைகளை துண்டிக்ககூடியது. அது அல்லாஹ்வைன்றி வேறு யாருக்கும் தனது அமல்களை செலுத்தாமல் இருக்க வேண்டும். வேண்டுவதில் அல்லாஹ்வையன்றி வேறு யாரிடமும் உன்னுடைய உள்ளம் வேண்டாமல் இருக்க வேண்டும். மனிதர்களில் இருந்து புகழுக்குறிவனை தேடக்கூடாது. அல்லாஹ்விடமன்றி வேறு யாரிடமும் கூலியை எதிர்பார்க்கவும் கூடாது.

மனத்தூய்மை செயல்களின் பூரணமும் அழகுமாகும். அது உலகத்திலே சிலவற்ரை கண்ணியப்படுத்தும். அது வழிப்படுவதிலே அல்லாஹ் ஒருவனை நாடியதாக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வினுடைய கண்காணிப்பில் தொடர்ந்தும் இருக்ககூடிய படைப்பினத்தின் பார்வையின் மரதியாகும். அல்லாஹ் மகத்துவமான கூலியை வழங்கக்கூடியவன். ஏனையவை அனைத்தும் வீணாகவே செல்லக்கூடியது.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்

«செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்தே உள்ளன. மனிதன் எதை எண்ணினானோ அதுவே அவனுக்குக் கிடைக்கும். எனவே ஒருவன் அல்லாஹ்வுக்காக அவனுடைய தூதருக்காக ஹிஜ்ரத் மேற்கொண்டால் அது அல்லாஹ்-ரஸூலுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அமையும். ஒருவன் உலக நன்மையை அடைவதற்காகவோ ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்வதற்காகவோ ஹிஜ்ரத் மேற்கொண்டால் அவனது ஹிஜ்ரத் அது எந்நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதோ அதற்காகவே அமையும்.». (ஆதாரம் புகாரி).

அய்யூப் அஸ்ஸஹ்தானி இரவு முழுவதும் நின்று வணங்குபவாராக இருந்தார்கள் அவர் அதை மறைத்துவிட்டார் காலை நேரத்தில் நின்று வணங்கியவாறு சத்தம் செய்தார்.

மனத்தூய்மைக்கான இடம்

மனத்தூய்மைக்கு மார்க்கத்திலே ஒரு உயர்ந்த இடம் காணப்படுகின்றது. அதனுடைய இடம் நீங்காது. மனத்தூய்மை இல்லாமல் நற் செயல்கள் எதுவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது. குர்ஆனிலே அதிகமான இடங்களில்அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான்.

அதில் இருந்தும் உள்ளதுதான்

{வணக்கத்தை அல்லாஹ்வுக்கே கலப்பற்றதாக்கி வணங்குமாறும், தவிர அவர்களுக்கு வேறு கட்டளை பிறப்பிக்கப்படவில்லை.}. [ஸூரதுல் பய்யினா 5]

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான்

{"எனது தொழுகை, எனது வணக்கமுறை, எனது வாழ்வு, எனது மரணம் யாவும் அகிலத்தின் இறைவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரியன; அவனுக்கு நிகரானவன் இல்லை; இவ்வாறே நான் கட்டளையிடப்பட்டுள்ளேன்; முஸ்லிம்களில் நான் முதலாமவன்'' என்றும் கூறுவீராக}.
[ஸூரதல் அன்ஆம் 162-163]

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான் {உங்களில் அழகிய செயலுக்குரியவர் யார் என்பதைச் சோதிப்பதற்காகமரணத்தையும், வாழ்வையும் அவன் படைத்தான்}. [ஸூரதுல் முல்க் 2].

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான் {(முஹம்மதே!) உண்மையை உள்ளடக்கிய இவ்வேதத்தை உம்மிடம் நாம் அருளியுள்ளோம். எனவே வணக்கத்தை உளத்தூய்மையுடன் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உரித்தாக்கி அவனை வணங்குவீராக! கவனத்தில் கொள்க! தூய இம்மார்க்கம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது.}. [ஸூரது அஸ்ஸூமர் 2-3]

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான் {மது இறைவனின் சந்திப்பை எதிர்பார்ப்பவர் நல்லறத்தைச் செய்யட்டும்! தமது இறை வணக்கத்தில் எவரையும் இணைகற்பிக்காது இருக்கட்டும்''}.
[ஸூரதுல் கஹ்ப் 110].


நீ எவ்வாறு உளத்தூய்மை உடையவனாக மாறுவாய்?

அனைத்து மறைவான விடயமும் வெளிரங்கமான விடயத்துக்கு முரணானதாகும் அது மார்க்கத்தில் முறிக்கக்கூடியது.

முதலாவது- அல்லாஹ்வுடைய ஏகத்துவத்தை உண்மைப்படுத்துதல்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்

{உளத்தூய்மையஅல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உரித்தாக்குங்கள் கவனத்தில் கொள்க! தூய இம்மார்க்கம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. }. [ஸூரது அஸ்ஸூமர் 2-3]

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான் {வணக்கத்தை அல்லாஹ்வுக்கே கலப்பற்றதாக்கி வணங்குமாறும், தவிர அவர்களுக்கு வேறு கட்டளை பிறப்பிக்கப்படவில்லை.}
[ஸூரதுல் பய்யினா 5].

இரண்டாவது- ரஸூல் (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதை உண்மைப்படுத்துதல், மேலும் அவர் ஏவியதை பின்பற்றுவதும் அவர் தடுத்ததை விட்டும் விலகி நடத்தலும். மேலும் அவர் அறிவித்ததை உண்மைப்படுத்தவும் வேண்டும்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான் {நம்பிக்கை கொண்டோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் நம்பி இருந்தால் அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுங்கள்! இத்தூதருக்கும், (முஹம்மதுக்கும்) உங்களில் அதிகாரம் உடையோருக்கும் கட்டுப்படுங்கள்! ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் முரண்பட்டால் அதை அல்லாஹ்விடமும், இத்தூதரிடமும் கொண்டு செல்லுங்கள்! இதுவே சிறந்ததும், மிக அழகிய விளக்கமுமாகும்}. [ஸூரதுன் நிஸா 59].

மூன்றாவது- நீ மனத்தூய்மை உடையவனாக ஆகுவதற்கு நாடினால் உன்னுடைய நல்லமல்களில் கவனமாக இரு மேலும் அல்லாஹ் நிலழே இல்லாத அந்நாளில் ஏழு பேருக்கு நிழல் கொடுப்பான் அதை நீ அதிகமாக நினைவு கூறு «.ஒரு மனிதன் ஒரு பொருளை ஸதகா செய்தான் என்றால் அது மறைந்து விடும்». (ஆதாரம் புகாரி).

மேலும் கூறினார்கள் «செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்தே உள்ளன».(ஆதாரம் புகாரி).

நான்காவது- உன்னுடைய உள்ளத்தைக் கொண்டு அல்லாஹ்வைப் புகழ்வதை விரும்பி முன்னோக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் அதைரியம் கொண்டவனாக இரு. உன்னை படைத்த இறைவனுடன் ஒன்றுபட்டவனாக இரு. ஒரு மனத்தூய்மைவாதி உலக விடயங்களை அடைந்து கொள்வதிலோ அல்லது ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதிலோ ஆசை கொள்ளமாட்டான். மாறாக அவனின் ஆசை அல்லாஹ்வுடைய அருளிலே உள்ளது.

ஐந்தாவது- உன்னுடைய இறைவனுக்கு சிரம் பணிவது உன் மீது கடமையாகும். இழிவின் வாசளை தேவையற்றதாக ஆக்கி அல்லாஹ்விடத்தில் மனத்தூய்மையை தருமாறு பிரார்த்திக்க வேண்டும். முகஸ்துதியை விட்டும் உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். முன் செய்த பெரிய, சிறிய பாவங்களை விட்டும் பாவமன்னிப்பு தேடவேண்டும்.

மனத்தூய்மை என்பது. அல்லாஹ்வின் பக்கம் உன்னுடைய செயல்களை செலுத்த வேண்டும். அவன் அல்லாதவைகள் மீது செலுத்தக்கூடாது.

ஆறாவது- முகஸ்துதியையும் எச்சிரித்து இருப்பதையும் தவிர்ந்து கொள்ளவேண்டும். ஒரு அடியான் முகஸ்துதியின் பாதையையும் அதன் ஆத்தமாக்களின் நுளைவாயிலையும் அறிந்தால் மனத்தூய்மையின் பாதையை விட்டும் தூரமாக வேண்டும். எனவேதான் சில மனிதர்கள் தன்னை பொறுப்பாளன் என்று வர்ணிக்கின்றனர் அல்லது பொருத்தமானவன் என்று வர்ணிக்கின்றனர். அல்லது அவனுடைய செயலையோ வழிப்படுவதையோ அறிவித்து அவனை வர்ணிக்கின்றனர்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்

{இவ்வுலக வாழ்க்கையையும், அதன் கவர்ச்சியையும் நாடுவோரின் செயல்(களுக்கான பலன்)களை இங்கேயே முழுமையாகக் கொடுப்போம். இங்கே அவர்கள் குறைவு செய்யப்பட மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு மறுமையில் நரகத்தைத் தவிர வேறில்லை. அவர்கள் தயாரித்தவை அங்கே அழிந்து விடும். அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவையும் வீணாகி விடும்.}. [ஸூரது ஹூத் 15-16].

மமுகஸ்துதி ஒரு சிறிய இணைவைப்பாகும். அதன் கடுமையான விளைவும் செயல்கள் வெளிப்படையாக நல்லதாக இருந்தாலும் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது. அது அதனுடைய தோழர்களின் மீதே வந்துள்ளது.

ஏழாவது- நற்குணம் உடைவர்களுடன் தோழமை கொள்ளுதல்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்

«ஒரு மனிதன் அவனுடைய தோழனுடைய மார்க்கத்தில் இருக்கின்றான்»

(ஆதாரம் திரமிதி).

நெருப்பும் தண்ணீரும் எவ்வாறு ஒன்று சேராதோ அதே போன்று புகழ்ச்சிக்குறிய அன்பு மற்றும் மனத்தூய்மை ஆகிய இரண்டும் ஒன்று சேராது.

எட்டாவது- வணக்கத்தையும் அதன் ரகசியத்தையும் மறைத்தல்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். {தர்மங்களை நீங்கள் வெளிப்படையாகச் செய்தால் அது நல்லதே. அதை(ப் பிறருக்கு) மறைத்து ஏழைகளுக்கு வழங்கினால் அது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்தது}. [ஸூரதுல் பகரா 271].

ஒன்பதாவது சுய ஆராய்வு கடுமையானதாக இருக்க வேண்டும். இது ஒவ்வொறு நாளும் நடக்க வேண்டும்

அல்லாஹ் கூறுகின்றான் {நம் விஷயத்தில் உழைப்போருக்கு நமது வழிகளைக் காட்டுவோம்.}. [ஸூரதுல் அன்கபூத் 69].

அல்லாஹ் அந்த வசனத்தை பூர்த்தியாக்குகின்றான் { நம் விஷயத்தில் }.

பத்தாவது- அல்லாஹ்வை அழைப்பது அவனை ஏற்றுக்கொள்வது போன்றவைகளை பற்றிப்பிடிப்பது. மேலும் அதை தொடர்ந்தும் செய்ய வேண்டும். ஒரு ஏழை அடியான் அவனுடைய தலைவனை ஆதரித்தால் அவன் அந்த அடியானின் மீது இரக்கம் காட்டி அவனுடைய தேவைகளையும் வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றிக் கொடுப்பான். பிரார்த்தனை என்பது அது அல்லாஹ்விடமே பிரார்த்திக்க வேண்டும்.


உளத்தூய்மையின் பலன்கள்

1 நற்செல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

அது நோக்கங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அது நற்செயல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான நிபந்தனைகளில் ஒரு நிபந்தனையாகும். அதாவது மனத்தூய்மை முக்கியமாகும்

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் «நிச்சியமாக அல்லாஹ் ஒரு நற்செயலை அவன் தூய்மையானவனாக இருந்தாலே ஏற்றுக் கொள்வான். அதைக் கொண்டு அவனை அல்லாஹ் முற்படுத்துகின்றான்.». (ஆதாரம் நஸஈ).

2 உதவி மற்றும் வசதியாக்கிக் கொள்ளுதல்

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்

«இந்த சமூதாயத்தில் அல்லாஹ் பலகீனமானவர்களுக்கு அவர்களுடைய அழைப்பையும், அவர்களுடைய தொழுகையைக் கொண்டும், மனத்தூய்மையைக் கொண்டும் உதவி செய்கின்றான்.». (ஆதாரம் நஸஈ).

3 நோய்களில் இருந்து உள்ளத்தைப் பாதுகாத்தல்

உள நோய்கள் என்பது குரோதம், மோசடி, பொறாமை, வெருப்பு போன்றவைகளாகும்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரியாவிடை ஹஜ்ஜில் வைத்து கூறினார்கள்

«மூன்று விடயங்கள் ஒரு முஃமினுடைய உள்ளத்தை வெறுப்படையச் செய்யாது- அல்லாஹ்வுக்காக மனத்தூய்மையுடன் நற்செயல்கள் செய்தல், முஸ்லிம்களுடைய தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்தல், அவர்களுடைய கூட்டத்தை பற்றிப் பிடித்து கொள்ளுதல். நிச்சியமாக அழைப்பு அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து சூழ்ந்து கொள்ளும்.».(ஆதாரம் திர்மிதி).

இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு ஸஜ்தா அல்லது ஸதகா செய்வதையோ அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் என்பதை அறிந்தால் நான் மிகவும் விரும்பக்கூடிய மரணத்திலிருந்து என்னை மறைக்கமாட்டேன். யாரை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? {"(தன்னை) அஞ்சுவோரிடமிருந்தே அல்லாஹ் ஏற்றுக் கொள்வான்'' என்று (ஏற்கப்பட்டவர்) கூறினார்.}.[ஸூரதுல் மாயிதா 27]

4 உலக செயல்களை நற்செயல்களுடன் இணைத்துக்கொள்ளுதல்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் «நீங்கள் உங்களுடைய பாலுருப்பை பயன்படுத்தும் விதத்திலும் ஸதகா உள்ளது. ஸஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் ரஸூலூல்லாஹ்வே ஒருவருக்கு இச்சை ஏற்பட்டு அவர் தனது மனைவியிடம் வந்து செல்கின்றார் அவருக்கு அதற்கு கூலி வழங்கப்படுமா? நபியவர்கள் கூறினார்கள் அவர் அதை தடுக்கப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தினால் அவருக்கு பாவம் உண்டுதானே அதே போன்றுதான் அவர் ஹலாலில் விழுந்தால் அதற்கு அவருக்கு கூலி வழங்ப்படும்.». (ஆதாரம் முஸ்லிம்).

5 ஊகங்களையும், ஷைத்தானின் மோசமான அபாயங்களையும் மேலும் அவனுடையஊசலாட்டங்களையும் விரட்டுதல்.

அல்லாஹ் ஷைத்தானை அவனுடைய அருளை விட்டு விரட்டியதற்கும் தூரமாக்கியதற்குமான காரணத்தை கூறுகின்றான். { "என் இறைவா! என்னை நீ வழிகேட்டில் விட்டதால் பூமியில் (தீமைகளை) அழகாக்கிக் காட்டுவேன். அவர்களில் உன்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உனது அடியார்களைத் தவிர (மற்றவர்கள்) அனைவரையும் வழிகெடுப்பேன்'' என்று கூறினான்}. [ஸூரதுல் ஹிஜ்ர் 39-40].

6 கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் நீக்குதல். இரவிலே அடைக்கலம் தேடிய மூன்று பேர்களுடைய கதை அல்லது மழைக்காக குகைக்குள் ஒதுங்கியவர்களுடைய கதை போன்றவைகளை உதாரணமாக கூற முடியும். அவை இரண்டும் அடிப்பைடையிலே சரியானதாகும்.

7 வெற்றி மற்றும் சமாதனம் போன்றவைகள் பரச்சினைகளின் அபாயங்களாகும். எங்களுடைய நபி யூஸூப் (அலை) அவர்களுக்கு நிகழ்ந்ததைப் போலவாகும். அல்லாஹ் இதைக் கூறுகின்றான் {அவள் அவரை நாடினாள். அவரும் அவளை நாடி விட்டார். அல்லாஹ்வின் சான்றை மட்டும் அவர் பார்த்திராவிட்டால் (தவறியிருப்பார் இவ்வாறே அவரை விட்டும் தீமையையும் வெட்கக்கேடான செயலையும் அகற்றினோம். அவர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நமது அடியார்களில் ஒருவர்.}. [ஸூரது யூஸூப் 24].

உலகத்தை இறைவன் நீக்கி விடுகின்றான். அது உள்ளத்தில் கலந்துவிடும் என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகின்றான் மேலும் இறைவன் கலந்த உலகத்தை உள்ளத்தை விட்டும் பிரிப்பதையும் தெளிவுபடுத்துகின்றான்......

8 பலகீனமான குறைந்த நற்செயலாக இருந்தாலும் அதனுடைய கூலியை அவர் அடைந்து கொள்வார்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான் {(முஹம்மதே!) வாகனம் கேட்டு உம்மிடம் வந்தோரிடம் "உங்களை ஏற்றி அனுப்புவதற்குரியது (வாகனம்) என்னிடம் இல்லை'' என்று நீர் கூறியபோது, (நல்வழியில்) செலவிடுவதற்கு ஏதுமில்லை என்ற கவலையால் கண்கள் கண்ணீர் வடிக்கும் நிலையில் திரும்பிச் சென்றோர் மீதும் குற்றம் இல்லை.}.[ஸூரதுத் தவ்பா 92],

நபர (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் «உண்மையாக யார் அல்லாஹ்விடம் வீர மரணத்தை கேட்கின்றாரோ அவர் அவருடைய விரிப்பிலே மரணித்தாலும் சரி அவர் வீரமரணமடைந்த இடத்தை அடைந்து கொள்வார். ». (ஆதாரம் முல்லிம்).

9 சுவர்க்கத்தில் நுளைவார்

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்

{ நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததைத் தவிர (வேறு எதற்கும்) கூலி கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள்.}
[ஸூரது அஸ்ஸாப்பாத் 39],

அல்லாஹ் மேலும் கூறுகின்றான் {தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லாஹ்வின் அடியார்களைத் தவிர. இனிமையான சொர்க்கச் சோலைகளில் அவர்களுக்கு அறியப்பட்ட உணவும், கனிகளும் உண்டு. அவர்கள் மரியாதையுடன் நடத்தப்படுவார்கள் கட்டில்களில் ஒருவரையொருவர் எதிர் நோக்குவார்கள் மது ஊற்றிலிருந்து (நிரப்பப்பட்ட) குவளைகள் அவர்களைச் சுற்றி வரும். அது வெண்மையானதும், அருந்துவோருக்கு இன்பம் அளிப்பதுமாகும். அதில் எந்தக் கேடும் இல்லை. அவர்கள் மதி மயக்கப்படவும் மாட்டார்கள். அவர்களுடன் தாழ்ந்த பார்வையுடைய கண்ணழகிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்ட முட்டைகளைப் போல் இருப்பார்கள்}.[ஸூரது அஸ்ஸாப்பாத் 40-49].

இந்த பிரயோசனம் உளத்தூய்மைக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய பிரயோசனங்களில் மகத்துவமானதாகும்.

அல்லாஹ்வுக்கு செய்யும் நற்செயல் சிறியது ஆனால் அதனுடைய எண்ணம் அதை அதிகமானதாக ஆக்கிவிடும் அதே போன்று நற்செயல் அதிகமானது அது எண்ணத்தை குறைத்து விடும்.

(அருள் பொழிந்தவன் எங்கே)

உன்னுடைய பாவங்களை மறைத்து விடுவதைப் போன்று உன்னுடைய நன்மைகளையும் மறைத்து விடு.

அபூ ஹஸிம் அல் மதனி