Бешак Аллоҳ Зоти арҷманди бузург ва боазамату соҳиби ҷалол ва бартарӣ аст..

 Бешак Аллоҳ Зоти арҷманди бузург ва боазамату соҳиби ҷалол ва бартарӣ аст..

Бешак Аллоҳ Зоти арҷманди бузург ва боазамату соҳиби ҷалол ва бартарӣ аст..

Бешак Аллоҳ Зоти рафеъи баландмартаба ва соҳиби рифъат аст..

“Рафеъи баландмартаба ва соҳиби рифъат”

Баландии мутлақ аз ҳар нигоҳ мар Ӯрост, дорои рифъати зот ва рифъати мақому сифот ва бартарии сайтара ва чирагист.

{Ва Ӯ баландмартабаи бузург (қадр) аст}

[Сураи Бақара, ояти 255].

Ӯ бар Арш қарор гирифтааст ва бо тамоми сифоти бузургӣ, кибирёӣ, ҷалолу ҷамол ва интиҳои камол васф мешавад ва азамати мунтаҳои ин умур дар назди Ӯст.

“Рафъеи баландмартаба”: аз ҳар сифате, ки шоистаи Ӯ нест ва аз ҳар нақсу айбе муназзаҳ аст. Ӯ дар Зот, сифот ва чирагиаш бартар буда ва Ӯ Аллоҳ, ҳамон Зоти соҳиби рифъат аст.

Бешак Аллоҳ Зоти рафеъи баландмартаба ва соҳиби рифъат аст..Tags: