Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının kulun üzerindeki etkileri

Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının kulun üzerindeki etkileri

Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının kulun üzerindeki etkileri

1-Allah’ın isimleri ve sıfatlarıyla ibadet etmek: eğer kul, Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını tam bir şekilde öğrenirse, Allah’ın istediğine göre o isimlere ve sıfatlara iman eder ve imanını artıracak bir şekilde o isimlerin ve sıfatların manalarını anlar. İşte böylece, Allah’ı tanıyan kişinin kalbinde Allah’ın şerefi ve yüceliği tecelli eder. İşte bu yüzden şöyle denilir: ‘’Kim Allah’ı daha çok tanırsa, O’ndan daha çok korkar’’.

2-İmanın artması: Kul, Allah’ın güzel isimleri ve yüce sıfatlarını bilmesiyle, Allah azze ve celle’nin büyüklüğünü hisseder. Böylece imanı artırılır ve kul Allah’a daha çok teslimli olur.{Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır.} [Muhammed:17]

3-Allah’ı zikretmek: Kim Allah’ı tanırsa, O’nu sever. Ve kim Rabbini severse O’nu çok hatırlar, çünkü O, sevgisiyle kulun kalbini tutup sahibi olmuştur. Öyle ki kul artık sadece O’nun için sever ve O’nun için nefret eder.

4-Allah azze ve celle’yi sevmek: Allah şöyle buyurdu:{İnsanlar arasında Allah&"ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah&"ı severcesine severler. Mü&"minlerin Allah&"a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.} [Bakara: 165]

Eğer kul, Rabbinin yüce sıfatını biliyorsa, nefsi O’na meyledip O’na bağlı kalır. O’nun yüceliği ve güzelliği o kadar mükemmel ki nefsi O’nunla mutlu olur, Kuran-ı kerimin lezzetini alır ve onunla O’na dua eder, O’ndan korkar ve O’ndan rica eder. Çünkü Allah sevgisi bunları sağlıyor. İşte böylece o Allah’ı sever, Allah’ın sevdiğini sever ve Allah’ı sevenleri sever.

5-Allah’tan utanmak Allah’ı ne kadar tanırsan, O’ndan o kadar korkarsın ve ne kadar korkarsan, o kadar utanırsın. Bunun sonucu olarak Allah’ın senden razı olması için, kulluk görevini yaparsın, ölümü hatırlarsın, uzuvlarını (kötülük yapmaktan) muhafaza edersin.

Hiç kimsenin Allah&"ın zatı hakkında (kendi nefsinden) bir şeyler söylemesi uygun olmaz. Kul, ancak Allah’ın Kendisini sıfatlandırdığı gibi O’nu sıfatlandırabilir. Hiç kimse kendi görüşüyle O’nun hakkında bir şey söyleyemez. Âlemlerin Rabbi olan Allah pek yücedir, pek mübarektir.

İmam Ebu Hanife Hazretleri

6-Nefsin Allah’a karşı tevazu göstermesi ve inkisar etmesi: Eğer Allah’ın izzetini biliyorsan, kendi zilletini de bil! Eğer O’nun gücünü biliyorsan, kendi zaafını da bil! Eğer O’nun zenginliğini biliyorsan, kendi fakirliğini de bil! Eğer O’nun kemalatını biliyorsan, kendi noksanını da bil! Eğer O’nun sıfatlarının mükemmelliğini ve isimlerinin güzelliğini biliyorsan, kendi fakirliğini, zilletini ve küçüklüğünü de bil! Sen ancak bir kulsun!

 Tags: