Allah’a iman etmenin manası ve hakikati.

 Allah’a iman etmenin manası ve hakikati.

Allah’a iman etmenin manası ve hakikati

Doğru iman, Nefislerin canlılığı ve sevinçlerin alanıdır.

Nefsin huzuru ancak Allah’a iman etmekle gerçekleşir. İmansız bir nefis, korkak, zayıf, kayıp ve istikrarsız bir şekilde kalacak. Kurtuluşa yol açan iman ise ancak Allah’a imandır. Bunun anlamı da Allah’ın her şeyin Rabbi, yaratıcısı ve maliki olduğuna, namaz kılmak, oruç tutmak, dua etmek, rica etmek, korkmak, af istemek ve boyun eğmek gibi ibadetlerin yapılması yalnız O’na layık olduğuna, O’nun bütün mükemmel sıfatlarla sıfatlanmış olduğuna ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna kesin bir şekilde iman etmektir.

Allah’a iman, Meleklere, kitaplara, Nebi ve Resullere, Ahiret gününe, Kaderin hayrı da şerri de Allah’tan olduğuna imanı kapsar. Bu iman, insanın mutluluğunun temelidir. Hatta bu iman, müminin dünyasının cennetidir ve sonunda da Allah’ın izniyle ahiretin cenneti olacak.

Allah’a iman etmek; adalete, özgürlüğe, ilim ve bilime, hidayete, huzura ve nefsin huzuruna delalet eden bir ışıktır.

Şeran: kalbın bütünüyle inanmak, lisanla söylemek, cisim erkanlarıyla amel etmektır, itaatle artar ve günah işlemekle azalır.

Ve şayet bu husus bilindiğinde, bil ki; bir amelin Allah katında kabul edilmesinin temeli imandır. Nitekim Allah celle ve azze şöyle buyurdu: {şu halde mü’min olarak bir salih amel işlerse. } [Enbiya: 94]

 

İmanın önemi

Allah katında en değerli olan ve en nezih amel imandır. Ebu Zerr (ra) Resülullah’a şöyle bir soru sorduğunu rivayet etti: &" Hz. Peygamber (sav)’e: ‘’ Hangi amel daha faziletlidir?’’ diye sordum. Hz. Peygamber (sav): ‘’ Allah’a iman etmek ve Allah yolunda cihat etmektir &" buyurdu. &" (İmam Müslim)

Ve o (İslam); hidayet, dünyevi ve uhrevi mutluluğun sebebidir. Nitekim Allah şöyle buyurdu: {Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. } [Enam: 125]

Ve iman mümini günahtan korur. Nitekim Allah şöyle buyurdu: {Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar. }[Araf: 201]

İman, amelin kabul edilmesinin bir şartıdır. Allah şöyle buyurdu: {Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: ‘’ eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun’’. } [Zümer: 65]

Halis imanla, Allah amele bereket verir ve sayesinde de duaları kabul eder. {Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: ‘’ eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun’’. } [Zümer: 65]

Halis imanla, Allah amele bereket verir ve sayesinde de duaları kabul eder.

 Tags: