Ateizm ve zararı

 Ateizm ve zararı

Ateizm ve zararı

Kendisinden başka İlah olmayan Allah’a iman; derece açısından, amellerin en üstünü, makam açısından en şereflisi ve nasip açısından en yücesidir.

İmam Şafii.

Ateizm; ister bozuk düşünceler ve yanlış görüşlerden dolayı, ister sadece itiraz etmek, yüz çevirmek, inat etmek ve kibirlenmekten dolayı olsun, yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr etmek demektir. Ateizm; akılda bir hastalık, düşüncede bir bozukluk ve kalpte bir karanlıktır. Öyle bir karanlıktır ki, Ateist olan kişinin düşünce kabiliyetini zayıflatıp onu maddiyete indirgeyerek maddecilik düşüncesiyle çepeçevre sarar. Böylece mutsuz olur ve doğru yoldan çıkarak kaybedenlerden olur. İşte o zaman, insanın sadece maddi bir varlık olup üzerinde sadece maddi kanunlar cereyan ettiğini düşünmeye başlar.Bütün bunlar, insanların iç mutluluğuna sebep olmayan saf maddecilik ve kuru akılcılığa meyletmelerine sebep olup insanlığa bir tehdit oluşturuyor. Ateist, sürekli Allah’ın varlığını inkâr eder, o yüzden istediği her vakitte, azaptan hiç korkmadan ve Rabbinden çekinmeden, istediği her şeyi yapar. Bu, insan fıtratının bozulmasına sebep olur. Ayrıca, ateistler Allah’a iman etmemekle kalmayıp O’ndan başkasına meyleder.

O yüzden, intihar olayları Ateist düşünürler, aydınlar ve şairler arasında yaygındır. Tarih onların intiharlarıyla doludur, bunu araştırmalar da ispat ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (İngilizce: World Health Organization - WHO) bir araştırmasında iki uzman Dr. Jose Manuel ve araştırmacı Alessandra Fleishman din ile İntihar arasındaki ilişkiyi açıklayıp insanlardan en çok intihar edenlerin Ateistler olduğunu doğruladılar. Detayı aşağıdaki grafikte bulunur: amp;

 Tags: