Bir muhlis (ihlaslı olan kimse) nasıl olunur?

Bir muhlis (ihlaslı olan kimse) nasıl olunur?

Bir muhlis (ihlaslı olan kimse) nasıl olunur?

İnsanın içi dışına muhalif olursa, batıldır.

Birinci olarak: Allah’ın tevhidini gerçekleştirmekle olur. Allah şöyle buyurdu: { (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab&"ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah&"a has kılarak O&"na kulluk et. (2) İyi bilin ki, halis din yalnız Allah&"ındır.(3) } [Zumer:2-3]

yine şöyle buyurdu: {Halbuki onlara, ancak dini Allah&"a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O&"na kulluk etmeleri} [Beyyine:5]

İkinci Olarak: Hz. Peygamber’in (sav) yolunu takip ederek, O’na itaat edip sünnetine uyup nehiylerinden kaçınmakla ve haber verdiği her şeyi tasdik etmekle olur. Allah azze ve celle şöyle buyurdu:{Ey iman edenler! Allah&"a itaat edin. Peygamber&"e itaat edin ve sizden olan ulu&"l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah&"a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.} [Nisa:59]

Üçüncü olarak: İhlaslı biri olmak istersen, amelini düzelt. Ve unutma ki gölgesi olmayan o günde Allah tarafından gölgelendirilen 7 gruptan bir tanesi: &" Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse &" (Buhari)

Ve unutma ki: &" Ameller ancak niyetlere göredir’ &" (Buhari)

İhlasın anlamı: yaptığın her işe sadece Allah’ın şahitlik etmesini ve O’nun mükâfat vermesini istemektir.

Dördüncü olarak: bütün bir kalple Allah’a hamd ve sena edip insanların elindeki her şeyi bırakarak Allah’a yaklaşmakla olur. Çünkü ihlaslı olan kimse kazanacağı bir dünyalık veya nikâhlanacağı bir kadını arzulamaz, bilakis o sadece Allah’ın rahmetini arzular.

Beşinci olarak: Allah karşısında alçaklık gösterip boyun eğerek O’ndan İhlası, kibirden kurtarmayı ve günahlarını affetmesini ısrarlı bir şekilde dua ederek arzulamakla olur.

Altıncı olarak: riya konusunda dikkatli olup uzak durmak. Çünkü kul, riyaya düştüğü zaman, ihlastan uzaklaşır. Riya örneklerinden bazıları: Bazı insanların kendilerini &" vali &" olarak tanıtmaları veya kendilerinin insanlar arasında vali olarak tanınmalarını kabul etmeleri yahut yaptıkları ibadet ve amelleri başkalarına haber vermeleri gibidir. Allah şöyle buyurdu: {Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. (15) İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.(16)} [Hud:15-16]

Riya, küçük bir şirktir. Ve amellerin -görünüşte sahih görünse bile- (riyadan dolayı) kabul edilmemesi bir ceza olarak yeter.

Yedinci olarak: Muhlis olan kişiler ile beraber olmakla: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: &" Kişi dostunun dini üzerinedir &" (Tirmizi)

Sekizinci olarak: İbadeti gizlemekle. Allah şöyle buyuruyor: {Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o (davranışınız) ne güzel! Ve eğer o (sadakaları) gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. (Böylece Allah), günahlarınızdan (bir kısmını) örter (bağışlar). Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. } (Bakara: 271)

Muhafaza-yı Nefsi (nefsi sık sık hesaba çekmek). Bu, her zaman yapılması gereken bir hesaptır. Allah şöyle buyurdu: {Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz.} [Ankebut:69]

ve aşağıdaki Allah’ın sözünü düşün: {Bizim uğrumuzda !!}

Nasıl ki su ile ateş yan yana gelmez ise aynen öyle de bir kalpte ihlas ile övülme arzusu bir araya gelmez.

Onuncu olarak: Allah’a dua etmek ve sık sık O’na yönelmekle olur. Fakir olan kul, Allah’ın kapısını sık sık çalarsa, Allah ona şefkat gösterir, dilediğini verir ve ihtiyaçlarını karşılar… Dua, Allah azze ve celle’ye dua etmektir.

 Tags: