Eş-Şakîr, eş-Şekûr (az bir ibadetin karşılığında büyük mükâfatlar veren) Allah

Eş-Şakîr, eş-Şekûr (az bir ibadetin karşılığında büyük mükâfatlar veren) Allah

Eş-Şakîr, eş-Şekûr (az bir ibadetin karşılığında büyük mükâfatlar veren) Allah

O, Şakîr ve Şekûr Olan Allah’tır…

Şekûr olan Allah…{şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir} [Bakara: 158] {şükrün karşılığını verendir} [Fatır:34]

O, az olsa bile yapılan her amele mükafat veren, büyük hatalarını affeden, ihlaslı kimselerin amellerine kat kat sevap verendir.

‘’Şekûr olan Allah’’…Kendisine şükredenlere bol rızık verendir. O’nu zikredeni anar. İşte şükreden için nimet, kâfir için ise hüsran vardır. Allah şöyle buyurur: {Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: &" Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. &" } [İbrahim:7]

O, Şekûr ve Şakir olan Allah’tır.

 Tags: