el-Afuv (Günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabul eden), el-Gafur (Kullarının günahlarını bağışlayan) ve el-Gaffar (Çok affeden) Allah

el-Afuv (Günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabul eden), el-Gafur (Kullarının günahlarını bağışlayan) ve el-Gaffar (Çok affeden) Allah

el-Afuv (Günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabul eden), el-Gafur (Kullarının günahlarını bağışlayan) ve el-Gaffar (Çok affeden) Allah

O, El-Afuv ve El-Gaffar olan Allah’tır…{Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır} [Hac:60]

‘’ El-Afuv ve El-Gaffar Olan Allah’’…O, daima affedici olarak kalacaktır. O, kulları tarafından affedici olarak vasıflandırılmıştır. Herkes O’nun rahmetine ve cömertliğine muhtaç olduğu gibi affediciliğine muhtaçtır.

Ey günahkârları affedeceğine vaad eden... Allah şöyle buyurdu: { Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. } [Ta Ha:82]

Ey Gaffar olan Rabbimiz, bizlere tövbe-i nasuh’u nasip eyle, böylece günaha bir daha dönmeyelim, hatalarımızdan dolayı pişman olalım, Sana itaat edelim ve Sana karşı gelmekten sakınalım, Bizleri mağfiret et ey Gaffar!

Allah&"ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Ey Allah’ım! Sen bize Gaffur ve Rahim olduğunu haber verdin… {Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.} [Hicr:49] , Ey Gafur olan Allah’ım, bizi af ve mağfiret et.

O, Afuv, Gafur ve Gaffar olan Allah’tır...Tags: