el-Cebbâr (İstediğini zorla yaptıran) Allah

el-Cebbâr (İstediğini zorla yaptıran) Allah

el-Cebbâr (İstediğini zorla yaptıran) Allah

O, Cebbar olan yüce Allah’tır… {O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah&"tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah&"tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.} [Haşr:23]

‘’el-Cebbar’’… En üstün ve en yüce anlamındadır. Hem &" el-Kahhar &" (Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) anlamına, hem de &" er-Rauf &" (Kullarına çok şefkat edip esirgeyen) anlamına gelir. Kalbi kırık olanları, fakirleri ve Kendisine sığınanları teselli eden el-Cebbar’dır.

‘’Cebbar olan Allah’’…Kırılmış olanı teselli eden, esire yardım eden, fakirin ihtiyacını gideren, hata yapanları ıslah eden, günahları bağışlayan, acı çekenleri kurtaran ve O’nu sevenlerin kalplerini teselli edendir.

‘’el-Cebbar’’…Üstünlüğü tam Olan ve her şey için nimeti bol Olandır.

‘’el-Cebbar’’…O’na her şey teslim olur ve boyun eğer. O’nu hiçbir şey meşgul edemez.

‘’el-Cebbar’’…Hâkimiyet, mülk, krallık, azamet ve şeref sahibidir.

‘’el-Cebbar’’…Zorbalar O’na boyun eğdi, büyük güçler O’nun karşısında zafiyete uğrar. Krallar ve büyükler O’nun karşısında alçak kalır ve O’nun karşısında âsiler ve zalimler paramparça olur.

O, Cebbar olan Allah’tır…

 Tags: