el-Fettâh (Her şeyi hikmetle açan) Allah

el-Fettâh (Her şeyi hikmetle açan) Allah

el-Fettâh (Her şeyi hikmetle açan) Allah

O, Fettâh olan Allah’tır… {O gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir} [Sebe:26]

‘’El-Fettah’ Bizlere rahmet kapıları açar… {Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur} [Fatır:2]

‘’El-Fettâh’’…O şeriat, kudret ve ceza yasalarıyla kullarının arasında hükmeden ve lütfu ile sadık kullarının gözlerini açandır. O’nu tanımaları, sevmeleri ve O’na sığınmaları için onların kalplerini açmıştı. Ve onlara çeşitli rızık ve rahmet kapılarını açmıştır.

‘’El-Fettah’ Allah rahmet kapılarını bizlere ve sizlere açsın… Faziletini ve ihsanını versin ve bize verdiği affı artırsın.

O, kapalı kalpleri hidayet ve iman anahtarlarıyla açan Allah’tır

‘’El-Fettah’ Rahmet kapılarını açıp müminlere bol bol nimetler veren, onların akıllarına İlim ve hikmet ışıklarını saçan, onların kalplerini açıp içine iman koyarak hidayete erdiren…

‘’El-Fettah’ Kullarının sıkıntılarını gideren, bütün üzüntüleri ortadan kaldıran, ızdırap ve zararları izale eden…

’’El-Fettah’’ Ahiret gününde, kullarına adalet (kapısını) açan, O, mahlûkatın işlerini yoluna koyan ve en çok övgüye layık olandır.

O, Fettâh olan Allah’tır…

 Tags: