el-Ganiy (Çok zengin ve her şeyden müstağni olan) ve el-Muğni (İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan) Allah

el-Ganiy (Çok zengin ve her şeyden müstağni olan) ve el-Muğni (İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan) Allah

el-Ganiy (Çok zengin ve her şeyden müstağni olan) ve el-Muğni (İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan) Allah

O, Ganiy ve Muğni Olan Allah’tır…

‘’El-Ganiy’’ O’nun zatıyla zengin olan, sonsuz zenginlik sahibidir. O’nun sıfatlarında ve mükemmelliğinde hiç bir şekilde eksiklik bulunmaz. O, her zaman zengindir ve öyle olmalı, çünkü zenginlik O’nun zatının bir gereğidir. Aynı zamanda O, her zaman yaratıcı, kudretli ve rızık verendir ve olmalıdır, çünkü O, hiç kimseye muhtaç değildir. O, en zenginlerin zenginidir, dünya ve ahiret hazineleri elindedir, bütün yarattıklarını zengin kılandır.

‘’El-Ganiy’’ O, kullarına muhtaç olmaz, onlardan yiyecek ve içeceklerine ihtiyaç duymaz. Onları, Kendi mülkünü çoğaltmak, güçlenmek veya yalnız kalmamak için yaratmadı. Tam aksine, kullar içecekleri yiyecekleri bulmak için O’na muhtaçtırlar. Allah şöyle buyurdu: {Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (56) Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum} [Zariyat:56-57]

‘’El-Muğni’’ İnsanları fakirlikten ve muhtaç olmaktan kurtarıp zengin kılar, vermekle mülkü azalmaz ve kulunu Kendisinden başkasına muhtaç etmez. Bir kutsi hadiste şöyle geçiyor: &" …Sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp, benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar, ben de hepsinin dileklerini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır… &"(Müslim)

‘’El-Muğni’’ Hidayetle, kalp temizliğiyle, marifetle, O’nu tazim etmekle ve O’nu sevmekle kullarını zengin kılar. O, dinin salahiyeti için kullarına her şey verir.

Ey vermekle mülkiyetini eksiltmeyen Zat… Bizi helal rızkınla haram olanlardan müstağni kıl, çünkü Sen el-Gani ve el-Muğni ‘sin.

O, Ganiy ve Muğni olan Allah’tır…Tags: