el-Hakîm (Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan)

el-Hakîm (Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan)

el-Hakîm (Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan)

O, el-Hakîm Olan Allah’tır…{Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?} [Tin:8]

&" el-Hakîm &" ... Yarattığında ve emir verdiğinde yüce hikmet sahibidir, abes olarak hiçbir şey yaratmaz, boş yere kanun koymaz. O, hem dünyada hem de ahirette hikmet sahibidir.

&" el-Hakîm &" Her şeye hükmeden ve her şeyi düzen içine koyan Azze ve Celle…

&" el-Hakîm &" Hikmet için şeriat koyar, hikmet için sünnet koyar. Şeriat koyduğu zaman o şeriatın amaçlarında, sırlarında, dünyevi ve uhrevi hikmet vardır.

&" el-Hakîm &" Takdir ve hüküm ettiğinde, fakirin fakirliğine hükmettiğinde, insanın hastalığına hükmettiğinde veya borçlunun darlığına hükmettiğinde hikmet sahibidir. O’nun tedbirinde hiçbir bozukluk olamaz, söylediklerinde ve yaptıklarında hiçbir eksiklik olamaz. Yüce Hikmet her kötülükten münezzeh olan Allah’ındır.

&" el-Hakîm &" Kullarına hikmeti, marifeti, itidali ve güveni ilham eden ve işleri düzen içine koyandır.

Allah, hüküm verenlerin en iyisidir. Âlemde onun izni olmadan hiçbir olay olmaz; helal ve haram kılmak O’nun hakkıdır; hüküm O’nun koyduğu kanundur; din ise O’nun emrettiği ve yasakladığıdır. O’nun verdiği hükme sorgulama olmaz ve O’nun takdir ve kazası reddedilemez.

&" el-Hakîm &" Hiç kimseyi zülüm etmez… Emrettiğinde, yasakladığında ve haber verdiğinde adil olan.

O, Hâkim ve Hakîm olan Allah’tır.

 Tags: