el-Kâbıd (İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan) ve el-Bâsıt (İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten) Allah

el-Kâbıd (İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan) ve el-Bâsıt (İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten) Allah

el-Kâbıd (İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan) ve el-Bâsıt (İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten) Allah

O, Kâbıd ve Bâsıt olan Allah’tır…

&" Kâbıd olan Allah’’ … Bazı kavimlerin rızklarını daraltarak onları imtihan eder, bazı kavimlerin rızıklarını vermeyerek onları kahreder ve bazı kavimlerin rızklarını muhafaza ederek onların derecelerini yükseltir.

&" el-Bâsıt olan Allah &" … Rızık verir, kalplere ilim ilham eder, bunlar da O’nun hikmetinin ve rahmetinin gereğidir.

O, Kâbıd ve Bâsıt olan Allah’tır…Tags: