El-Kâfi (Yeterli, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten).el-Hasîb (Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören) Allah

El-Kâfi (Yeterli, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten).el-Hasîb (Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören) Allah

El-Kâfi (Yeterli, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten).el-Hasîb (Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören) Allah

O, el-Kâfi el-Hasîb olan Allah’tır…

‘’El-Hasîb’’…Kullarını çok iyi bilen, işini kendine bırakanlara kâfi olan, O’nun hikmeti ve ilmiyle kullarını amellerine göre hayırla mükâfatlandıran ve şer ile cezalandıran.

Yarattıklarının bütün fiillerinin hesabını gören ve onlara yeten…{Allah kuluna yetmez mi?} [Zümer:36]

Hz. İbrahim Aleyhisselâm ateşe atıldığı zaman &" Hasbiyallah ve nimel vekil &" (Allah bize yeter; O, ne güzel vekildir) demişti. Ateş ansızın soğuk ve serin oldu. Başka bir ayetin işaret ettiği gibi sahabiler de bu cümleyi söylemişlerdi: {İnsanlar size karşı ordu toplamışlar} [Al-i-Emran:173]

Bunun üzerine: {&"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! &" dediler. Bundan dolayı Allah&"tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah&"ın rızasına uydular.} [Ali İmran]

‘’El-Kâfi’’…Kullarının bütün ihtiyaçlarını tamamlar. O’na iman ve tevekkül edene ve O’ndan yardım isteyene Kâfi olur.

Allah, kullarının amellerinin hesabını görendir; iyilik yapanı mükâfatlandıran ve kötülük yapanı cezalandırandır.{O, hesap görenlerin en çabuğudur} [Enam:62]

&"El-Hasîb’’…Bütün Mahlûkatın zahir ve gizli yaptıklarını en detay bir şekilde bilen, kuşatan.

Ey Kâfi olan Rabbim, bizlere gereken şeyleri ver, bizleri irşat et ve bizdeki hayırları arttır.{Hesap görücü olarak Allah yeter} [Nisa:6]

O, Hasib ve Kâfi olan Allah’tır…Tags: