el-Kadir (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan) el-Muktedir (Her şeye gücü yeten)

el-Kadir (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan) el-Muktedir (Her şeye gücü yeten)

el-Kadir (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan) el-Muktedir (Her şeye gücü yeten)

O, Kadîr ve Muktedir olan Allah’tır…

{Allah&"ın gücü her şeye hakkıyla yeter} [Bakara:284] , {Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler} [Kamer:55] , {De ki: O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup gurup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. } [Enam:65]

‘’El-Kadir’’…O, sonsuz kudret sahibidir. O, kudretiyle mahlûkatı yaratıp tedbir etti, güzel bir biçimde şekillendirdi ve hükmetti. Ve O, kudretiyle diriltir ve öldürür ve kullarını ceza günü için diriltecektir. O, ihsan edeni ihsanla mükâfatlandıran, kötülük yapana da kötülükle cezalandırandır. Allah bir şey istediği zaman, ona ‘’ol’’ der, o da hemen oluverir. Ve O, kudretiyle kalpleri çevirir ve istediğine yönlendirir.

‘’el- Muktedir’’…Sonsuz güç sahibidir, istediği her şeyi her şekilde yapabilen…

‘’El-Kadir’’….Tam kudret sahibidir, yaşatır ve öldürür. Mahlûkatı yaratmıştır, düzen vazedip hükmetmiştir.

‘’El-Kadir’’…Kudretiyle diriltiyor ve ceza veriyor… Kalpleri istediği gibi çeviriyor.

‘’El-Kadir’’….Onun kudreti tamdır. Bu mükemmellikte hiçbir şekilde acizlik ya da eksiklik olamaz.

‘’El-Kadir’’…istediği gibi, kullarını tedbir eder. Bu da O’nun kudretinin mükemmelliğini gösterir.

O, Kadîr, Muktedir ve Kâdir olan Allah’tır…

 Tags: