el-Kahir (Her şeye istediği şeyleri yaptırabilen) ve el-Kahhar (Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) Allah

el-Kahir (Her şeye istediği şeyleri yaptırabilen) ve el-Kahhar (Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) Allah

el-Kahir (Her şeye istediği şeyleri yaptırabilen) ve el-Kahhar (Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) Allah

O, El-Kahir, El-Kahhar olan Allah’tır…

O, insan ve cin üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. {O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.} [Enam:18]

‘’El-Kahhar’’… Her şey üzerine hâkimiyetini kurmuştur. O’nun galibiyetinin, gücünün ve idare etmesinin mükemmelliği karşısında bütün mahlûkat boyun eğmiştir ve alçalmıştır.

‘’El-Kahhar’’…Yarattıkları üstünde yüceliğiyle, ilmiyle, kuşatmasıyla ve tedbiriyle hâkimiyet kurmuştur. Bu âlemde O’nun izni olmadan hiçbir şey meydana gelemez.

‘’El-Kahhar’’…O’nun tek başına Ulûhiyet ve Rububiyet sahibi olduğuna delalet eden en büyük ve en apaçık delillerle, en güzel isim ve yüce sıfatlarıyla düşmanlarını ve isyan edenlerini kahretmiş ve mahvetmiştir.

‘’El-Kahhar’’…Zalimleri, kibirlileri ve azgın olanları kahredendir. Ahiret gününde onları kahrolmuş bir şekilde diriltecektir. {ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah&"ın huzuruna çıkarlar.} [İbrahim:48]

‘’El-Kahhar’’…O’nun isteği mutlaka olacaktır, hiç kimse hiçbir şekilde O’nun istediğini reddedemez. O’nun yarattığı mükemmeldir, güçlü olanlar, Allah’ın yarattıklarının mükemmelliği karşısında aciz kalırlar. Ve yine diller Allah’ın yarattıklarının muhteşemliğini vasıflandırmaktan aciz kalır.

O, El-Kahhar ve El-Kahir olan Allah’tır…Tags: