el-Karîb (Çok yakın olan, kullarına kendi şah damarından daha yakın olan) Allah

el-Karîb (Çok yakın olan, kullarına kendi şah damarından daha yakın olan) Allah

el-Karîb (Çok yakın olan, kullarına kendi şah damarından daha yakın olan) Allah

O, Karîb olan Allah’tır…

Ey Kendisine dua edenlere ve yalvaranlara yakın Olan!

Ey Kendisinden isteyene yakın Olan… Ey bize kendi şahdamarlarımızdan yakın Olan…

Bize Seninle ünsiyet kurmayı ve konuşmayı nasip eyle… {Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım.} [Bakara:186]

&" el-Karîb &" O’nun ilim üstünlüğüyle yakın Olan…

&" el-Karîb &" … İlim, bilgi, murakabe ve müşahedesiyle herkesten daha yakın olandır…

&" el-Karîb &" Kendisine dua edenin istediğini verir, onu kaldırıp merhamet eder. Ayrıca zor durumda kalanların dualarına icabet eder.

&" el-Karîb &" Kendisine tevbe edenlere ve bağlı olanlara yakın olan, günahları affeden ve tövbeleri kabul edendir.

&" el-Karîb &" Kulun Kendisine yaklaşmak için kullandığı vasıtayı kabul eden ve Kendisine yaklaştığı kadar kuluna yaklaşan…

&" el-Karîb &" Kullarının hallerini anlayan ve ilmiyle kullarına yakın olandır. Kendisinden hiç bir şey gizli kalamaz.

&" el-Karîb &" Lütfuyla, muhafazasıyla, yardımıyla ve desteğiyle yakın olan… Bu yakınlık O’nun evliyalarına özeldir.

&" el-Karîb &" Kullar döndükleri zaman O’na dönerler… {Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.} [Vakia:85]

&" el-Karîb &" Nefisler O’nu zikretmekle yumuşar ve O’na yakın olmakla mutmain olurlar…

O, Karîb olan Allah…

 Tags: