El-Kebir, El-Mecîd, El-Azim ve El-Celil Olan Allah

El-Kebir, El-Mecîd, El-Azim ve El-Celil Olan Allah

El-Kebir, El-Mecîd, El-Azim ve El-Celil Olan Allah

O, Kebir, El-Mecîd, El-Azim- ve El-Celil Olan Allah’tır…

O, övgü, büyüklük, azimet ve yücelik sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. O, her şeyden büyük ve yücedir. Evliyalarının kalbinde tazim sadece O’nadır. Onların kalpleri O’nu tazim etmekle ve O’nun büyüklüğünü kabul etmekle doludur.

Ey Azim olan Allah ne yücesin! {Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et} [Vakıa:96] , Sana karşı sena saymakla bitiremeyiz ey Kabir ve Müteâl… Ey yücelik ve kerem Sahibi…

Yüce zatında, isim ve sıfatlarında büyük olan…{Onun benzeri hiçbir şey yoktur} [Şura:11]

O, yücelik ve azamet sahibidir. Kim bu sıfatları O’ndan ayrı tutarsa, kınanır. Bir kutsi hadiste söylediği gibi: &" Büyüklük benim ridam, azamet ise benim izarımdır. Kim benimle bu ikisi hakkında yarışa girerse, onu tepe takla Cehenneme atarım. &" (Ahmed)

O, Mecîd, Kebir ve Azim Olan Allah’tır.

 Tags: