el-Kuddüs (Bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran) Allah

el-Kuddüs (Bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran) Allah

el-Kuddüs (Bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran) Allah

O, Kuddüs olan Allah’tır…

Her türlü noksanlardan uzak, bütün eksiklerden münezzehtir… {O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah&"tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak} [Haşr:23]

Subbûh, Kuddüs, meleklerin ve ruhun Rabbidir. Hamd ve sena El-Melik El-Kudüs olan Allah’ındır.

‘’O, Kuddüs olan Allah’tır’’ el-Kuddüs, maddi ve manevi kirliliklerden temizlenen ve kendisine yakışmayan bütün sıfatlardan temiz olandır.

‘’O Kudüs’tür’’ Yüce, mükemmel ve güzel sıfatlarla sıfatlanan, noksan ve ayıplardan münezzeh olan Allah’tır. O’na hiçbir şey benzemez. O’nun gibi hiçbir şey yoktur ve hiçbir şey O&"na denk ve benzer olamaz. Ayrıca hiç kimse O’nun isim ve sıfatlarının mevkiine ulaşamaz.

‘’El-Kuddûs El-Selam’’. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. O’na hiç bir yaratık benzemez. Çünkü O, Bütün ayıplardan uzaktır. Hiçbir şey O’na ortak olamaz.

‘’O Kudüs’tür’’Kalpler O’nu takdis eder ve bütün istediklerini O’na bağlar. Diller O’nu tazim eyler ve O’nu her zaman tesbih eder.

‘’O Kudüs’tür’’Bolluk ve bereketin sahibidir. Fazilet ve sena O’nundur. Bereket O’ndan ve O’nadır. Ve O, berekettir ve bereket edendir. Kullarına verdiği nimetlerden istediğine bereketler verir.

O, Kuddûs olan Allah’tır.

 Tags: