el-Latîf (Lütfu keremi bol olan) Allah

el-Latîf (Lütfu keremi bol olan) Allah

el-Latîf (Lütfu keremi bol olan) Allah

O, Latîf olan Allah’tır…{Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir.} [Yusuf:100]

‘’El-Latif’’…İlmiyle gökte ve yeryüzünde gizli olan şeyleri kuşatan, gönüllerdeki sırları bilen, Mümin kullarına lütfeden, farkına varmadıkları şekilde kullarına maslahatlarını ulaştırandır.

&" el-Latîf &" …Lütfü, keremi ve sevgiyle mahlûkatı diğer mahlûkatın hizmetine veren…

&" el-Latîf &"… İyilik yapanları mükâfatlandıran, hediye ve hibesi çok olan…

&" el-Latîf &" …Kullarına çok lütufkâr olan… {Allah kullarına çok lütufkârdır} [Şura:19]

Kullarına dini ve dünyaları için en iyi şeyleri verip kötü şeylerden meneden…

‘’El-Latif’’…Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. {Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. &" O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.} [Enam: 103]

‘’El-Latif’’…Her şeyin gizli taraflarını bilen, amellerin detaylarını sayan, gündüz yahut gece O’na hiçbir şey gizli kalmaz. O, kullarının maslahatını en ince detaylarıyla bilir, onlara çok ikram eder.

‘’El-Latif’’…(Kulları ile ilgili) bir şey hükmederse onlara lütfeder ve bir şeyi takdir ederse (gerçekleşmesi için) onlara yardım eder, işleri kötüye giderse, kurtuluş kapısını açar ve işleri zorlaşırsa, onu kolaylaştırır. O, ne yücedir!

O, El-Latif Olan Allah’tır…

 Tags: