el-Mübîn (Varlığı gizli olmayan, apaçık olan, hakkı izhar eden, gerçeği beyan eden) Allah

el-Mübîn (Varlığı gizli olmayan, apaçık olan, hakkı izhar eden, gerçeği beyan eden) Allah

el-Mübîn (Varlığı gizli olmayan, apaçık olan, hakkı izhar eden, gerçeği beyan eden) Allah

O, Mübîn olan Allah’tır…{apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.} [Nur:25]

Ey yüce Mübîn olan Allah’ım, bizlere hak yolunu göster, bizleri batıl yoluna düşmekten engelle ey Rabb…

Hakkı beyan eden ve gerçekleri izah eden Allah’tır. (hak beyan ettiği zaman) bütün şüpheler gider…

Onun vahdaniyetini ispat edip O’nun hiçbir şeriki olmadığını beyan eden Allah…

&" el-Mübîn &" O’nun varlığına delalet eden akli, şeri, hissi ve manevi delilleri mahlûkatına verdiği için, O’nun varlığı, onlara hafi kalmaz.

&" el-Mübîn &" Kullarına Hz. Peygamber (sav)’ı göndermesiyle ve mübîn (açıklayıcı) olan kitabı (Kur’an) indirmesiyle hak yolunu beyan etmiştir. {size Allah&"tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur&"an) gelmiştir} [Maide:15]

Allah, kullarına mutluluk yolunu gösterendir. O, mutluluğu itaat ve tevhide bağlamıştır…

O, el-Mübin olan Allah’tır.

 Tags: