el-Mücîb (Kullarının dualarına cevap veren)

el-Mücîb (Kullarının dualarına cevap veren)

el-Mücîb (Kullarının dualarına cevap veren)

O, Mücîb Olan Allah Azze ve Celle’dir…{Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir} [Hud:61]

‘’el-Mücîb’’… Nasıl olurlarsa olsunlar, nerede olurlarsa olsunlar, ne durumda olurlarsa olsunlar, dua edenlere icabet edendir…

&" el-Mücîb &" Şeriat ettiği şeylerle tevessül ederek dua ettiklerinde kullarına icabet eder; O ki, kullarına dua etmelerini emreden ve dua ettikleri zaman mutlaka icabet edeceğini söz veren Allah azze ve celle’dir.

&" el-Mücîb &" Hapsedilen mahkûm, denizde boğulan, fakir olan, yetim olan, hasta olan, aseptik olan Kendisine bağlanırlar, böylece onların dualarına icabet eder, istediklerini verir ve onları affeder.

‘’el-Mücîb’’…Zorda kalmışa cevap veren…{zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran} [Neml:62]

Kendisine isim ve sıfatlarıyla dua edene en yakın zamanda icabet edendir. Nice mahkûmlar var ki Kendisine dua ettikten sonra serbest bırakılmışlardır, nice denizde boğulan insanlar var ki dua ettikten sonra kurtuluşa ermişlerdir, nice fakir insanlar var ki dua ettikten sonra zengin olmuşlardır, nice yetimler var ki dua ettikten sonra O’nun himayesine girmişlerdir, nice hasta insanlar var ki Kendisinden şifa diledikten sonra iyileşmişlerdir ve nice kısır eşler var ki dua ettikten sonra çocuk sahibi olmuşlardır.

O, Mücîb olan Allah’tır…

 Tags: