el-Mümin (Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren) ve el-Müheymin (Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan) Allah

el-Mümin (Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren) ve el-Müheymin (Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan) Allah

el-Mümin (Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren) ve el-Müheymin (Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan) Allah

O, Mümin ve Müheymin Olan Allah’tır…{kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah&"tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip} [Haşr:23]

‘’El-Mümin’’…Kendisini kemâlet sıfatıyla, yücelik ve güzellikle öven, Peygamberleri gönderen, delillerle kanıtlarla kitapları indiren ve Peygamberlerinin sıtkıyyetini delillerle ispat eden Allah’tır. ‘’El-Müheymin’’…İster açık ister gizli her şeyi gören ve ilmiyle her şeyi kuşatan.

‘’El-Mümin’’…Kulları korkudan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan ve vahiyle sükûnet veren… {onları korkudan emin kılan} [Kureyş:4]

‘’El-Mümin’’…Mahlûkatına güvenlik veren, onların yaptıklarını gören emin olan Allah’tır.

‘’El-Mümin’’…Mükâfatı eksiltmeyen, cezayı artırmayan. O, her türlü fazilet, hüsn ve ihsana en layık Olan…

’El-Müheymin’’ …Bütün varlıkları bazen koruyan ve bazen kahreden, onlara riayet eden, yaptıklarını gören ve bilen. O, her şeyi gözetir, O’nun için her şey kolaydır ve O’na her şey muhtaçtır. {Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]

O, Mümin ve Müheymin Olan Allah’tır.Tags: