el-Melik, el-Mâlik ve el-Melîk (Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı) olan Allah

el-Melik, el-Mâlik ve el-Melîk (Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı) olan Allah

el-Melik, el-Mâlik ve el-Melîk (Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı) olan Allah

O, Melik Olan Allah’tır…{O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak)} [Haşr:23]

‘’Melik ve Mâlik’’... Mülk sahibi Olan, azamet, kahhar ve her şeyi idare eden; mahlûkatta mutlak tasarruf Sahibi Olan. Arz ve sema O’nundur, her şey O’nun mülkiyeti altındadır.

‘’El-Melik’’Büyüklük Sahibi, kullarının işlerini yöneten Allah… Kulları O’na mecburdurlar, O da kullarının hükümdarı ve mutlak Sahibidir.

Mutlak mülkiyet O’nundur, bütün hükümdarlar veya idareciler O’nun riayeti altındadırlar. Dünya ve ahirette bütün iyilik ancak O’nun ihsanı ve fazileti iledir.{Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur.} [Bakara:255]

‘’El-Melik’’Kullarına Sayısız nimetler veren, verdikçe mülkünden hiçbir şey eksilmeyen Allah’tır. Hiçbir şey O’nu meşgul edemez. Bir kutsi hadiste şöyle geçiyor: &" …Sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp, benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar, ben de hepsinin dileklerini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır… &"(Müslim)

‘’El-Melik’’ Dilediği kimseye mülkü verir. Allah şöyle buyurdu: {De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah&"ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. } [Al-iİmran:26]

‘’Melik’’ Mahlûkatın hükümdarı olan Allah. Onların üzerinde dünyada ve Ahirette istediği gibi tasarruf eder. İşte böylece Allah’a sığınsınlar, istekleri yerine gelene kadar ısrarla dua etsinler. Allah katındaki mükâfatlarını kazanmayı arzulasınlar.

O, Malik, Melik, El-Malik olan Allah’tır…

 Tags: