el-Mukît (Her türlü mahlûkata münasip rızık veren) Allah

el-Mukît (Her türlü mahlûkata münasip rızık veren) Allah

el-Mukît (Her türlü mahlûkata münasip rızık veren) Allah

O, el-Mukît olan Allah’tır…{Allah&"ın her şeye gücü yeter} [Nisa:85]

&" el-Mukît &" …Bütün varlıklara beslenmeleri için lazım olan şeyleri ulaştıran, yarattıklarına rızıklarını ulaştıran ve istediği gibi hikmetiyle ve hamdıyla onları idare eden.

‘’El-Mukît’’…Bütün mahlûkata azıklarını ulaştıran ve onların hayatta kalabilmeleri için ihtiyaçları olan şeyleri yaratan; onların susuzluğunu ve açlığını giderip hayatlarını mutlu edecek şeyleri hazırlayıp verendir.

‘’El-Mukît’’…Kalpleri çeşitli marifet ve ilimlerle besler, bunlarla ruhlar yaşar ve bunlarla nefisler rahatlar.

Ey yarattıklarının işlerini yoluna koyan ve onların dünyada ve ahirette geçim kaynaklarını hazırlayan Allah’ım… Senden bizi korumanı, bizi bağışlamanı ve bize afiyet vermeni istiyoruz. {Allah&"ın her şeye gücü yeter} [Nisa:85]

O, El-Mukît olan Allah’tır…

 Tags: