el-Vahid (isim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan tek başına olan), el-Ehad (tek olan kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri olmayan) Allah

el-Vahid (isim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan tek başına olan), el-Ehad (tek olan kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri olmayan) Allah

el-Vahid (isim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan tek başına olan), el-Ehad (tek olan kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri olmayan) Allah

O ki, Vahid ve Ehad olan Allah’tır…

Ey zat, isim ve sıfatlarında ortağı olmayan Allah…

Senden ihlas, sevgi ve umut istiyoruz ey Ehad ve Samed (hiç kimseye muhtaç olmayan) Allah’ım.

‘’el-Ehad &"… Zat, isim ve sıfatlarında ortağı, eşi, benzeri ve dengi olmayan. {O&"nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?} [Meryem:65]

‘’el-Vahid el-Ehad’’… Bütün mükemmellik sıfatlarını Kendisinden başka kimseye paylaşmayan sadece kendisinde toplayan Allah’tır. Kullar gerek akılla, gerek sözle, gerek amelle, O’nu tevhid etmelidirler, O’nun kemalatını ve vahdaniyetini kabul etmelidirler ve ibadeti sadece O’na has kılmalıdırlar.

‘’el-Ehad’’…Ulûhiyette ortağı olmayan, ibadeti hak eden. İşte O’ndan başka kimse ibadeti hak etmez, ister az ister çok hiçbir suretle O’ndan başkasına ibadet edilmez.

&" el-Ehad &" …Tek maksud (kasd’ın doğrudan doğruya kendisine yöneldiği varlık) ve mabut olan. İşte buna kalpler şahit oldular ve gözler O’na bağlı oldular.

&" el-Vahid el-Ehad &" …Allah kulları, Kendisini tek ilah olarak kabul etmek için yarattı. Kim Allah-ı bırakıp başkasına yönelirse kurtuluşa eremez. Kim Allah-ı bırakıp başkasına ibadet ederse mutlu olamaz. Ve her kim Allah’a ortak koşarsa başarılı olamaz.

O, el-Vahid el-Ehad olan Allah’tır…Tags: