el-Varis (Bütün mülk ve servetin gerçek sahibi; mahlûkatın yok olmasından sonra da baki kalacak olan) Allah

el-Varis (Bütün mülk ve servetin gerçek sahibi; mahlûkatın yok olmasından sonra da baki kalacak olan) Allah

el-Varis (Bütün mülk ve servetin gerçek sahibi; mahlûkatın yok olmasından sonra da baki kalacak olan) Allah

O, Varis olan Allah’tır...{Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz.} [Hicr:23]

‘’El-Varis’’Yeryüzün ve oradaki her şeyin sahibidir. O’ndan başka hiçbir şey baki kalmaz.

‘’El-Varis’’Onun mülkiyeti mükemmel olduğu için, bütün yaratıklar O’na dönecekler ve bütün mahlûkat öldükten sonra tek O kalacaktır. Allah, inkâr, tekebbür ve zülüm edenlerin O’na döneceklerini hatırlatmıştır. Çünkü O, Varis’tir.

‘’El-Varis’’Kullarını, sadaka vermeye sevk ediyor. Çünkü mal ve ömür fanidir ve dönüş Varis olan Allah’a olacaktır.

‘’El-Varis’’Kullarını nankörlük yapmaktan sakındırmıştır. Çünkü asıl nimet O’ndandır ve dönüş O’nadır.

‘’El-Varis’’Yeryüzün ve oradaki her şeyin sahibidir. Her Baki olan kimse varistir.{ }{Biz varis olduk, Biz} [Kasas:59]

O, Varis olan Allah’tır…Tags: