el-Vehhab (Bol bol hediyeler veren) ve el-Cevad (fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan) Allah

el-Vehhab (Bol bol hediyeler veren) ve el-Cevad (fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan) Allah

el-Vehhab (Bol bol hediyeler veren) ve el-Cevad (fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan) Allah

O, Vehhâb ve Cevad olan Allah’tır…

Ey nimetler Veren... Ey umutlar Veren… Ey ihsan Veren…

Bana rızanı ver… Bana güven ver… Bana mutluluk ve sevgi ver…

Bizi cömertlikle rızıklandır, çünkü sen cömertliğin sahibisin… {(Onlar şöyle yakarırlar): &" Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. &" } [Ali İmran:8], &" Şüphesiz Allah Kerimdir, keremi(cömertliği), yüce ahlakı sever. Kötü ahlakı ve seviyesizliği sevmez &" (Tirmizi)

‘’Vehhab olan Allah’’…Allah istediğine verir, istemediğine vermez.

’Cevad olan Allah’’…O’nun bağışlamasının sınırı yoktur. Ve O’nun cömertliğini men edecek hiç bir şey yoktur, bir şey yapmak isterken:{ &" ol &" der, o da hemen oluverir.} [Bakara:117]

‘’Vehhab olan Allah’’…Allah kuluna maddi ve manevi rızık verir ve cömertliğiyle ona ihsanda bulunur.

Allah’ın kullarına verdiği iyi ve faydalı düşünceler, ilim, hidayet, kolaylık ve duanın kabul edilmesi, ihsanlarındandır. Bütün bunlar Allah’ın insanların çoğuna verdiği manevi rızıktır.

‘’el-Vehhab’’… O, verir ve men eder, alçaltır ve yükseltir, ulaştırır ve keser. İyilik O’nun elindedir. Şüphesiz o, her şeye gücü yetendir.

O, Vehhab ve Cevad olan Allah’tır…

 Tags: