(En çok övülen ve en çok övgüye layık olan) Allah

(En çok övülen ve en çok övgüye layık olan) Allah

(En çok övülen ve en çok övgüye layık olan) Allah

O, Hamid olan Allah’tır

Zatında, fiillerinde ve sözünde Hamîd olandır (en çok övülen ve en çok övgüye layık olan). Bu âlemde Yüce Allah’tan başka hiç kimse Hamîd olamaz. Bütün hamd ve sena O’nadır.

‘’El-Hamid’’ Zatında, fiillerinde, ahlakında ve sözünde Hamîd’dir (en çok övülen ve en çok övgüye layık olan). İsimlerin en güzeli, sıfatların en mükemmeli ve Fiillerin en muhteşemi O’nundur. O’nun fiilleri fazilet ve adalet içinde cereyan eder. Bize kitabını indirip, yüceliğini bildirdiğin ve Resulün Muhammed (sav)’ı gönderdiğin için hamd ancak Sana mahsustur.

O, Hamîd olan Allah’tır…

(Tags: