(En güzel isimler Allah’ındır) manası

(En güzel isimler Allah’ındır) manası

(En güzel isimler Allah’ındır) manası

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah’ın isimlerin hepsi övgü isimleridir. Allah, isimlerin hepsinin de güzel olduğunu nitelendirdi. Şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır .} [Araf: 180]

Bu isimlerin güzel olmaları sadece lafız bakımından değil, daha ziyade O’nun güzel sıfatlarına delalet ettiği için güzeldir. İşte O’nun bütün isimleri övgü, hamd u sena isimleri olmakla beraber hepsi güzel isimlerdir, O’nun sıfatlarının hepsi kâmil sıfatlardır, O’nun naatlarının hepsi celil naatlardır ve O’nun bütün fiillerinin hepsi hikmet, rahmet, maslahat ve adaletten ibarettir.

Kuran ve Sünnette anlatıldığı gibi, Allah’ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmek iman çeşitlerindendir. Bu iman, 2 esas kurala bağlıdır:

Birinci kural: Allah’ın isimlerini yakışan bir şekilde tahrif, tatil, temsil ve tekyif etmeden ispat etmek. Allah şöyle buyurdu: {Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.} [Şura: 11]

İkinci kural: Manaları anlamak ve o isimlerin içerdiği manaların keyfiyetini sorgulamadan kanıtlamak. Allah şöyle buyurdu: {önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahmân&"ı kuşatamaz.}[Ta Ha: 110]

Ve Allah, o güzel isimlerin ve yüce sıfatların tanıtılmasının gayesini açıkladı. İşte, gayesi de ibadettir. Allah şöyle buyurdu: {De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O&"nundur. } [İsra:110]

ve şöyle de buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

(o güzel isimleriyle dua edin) manası:

Allah’a güzel isimleriyle dua etmek 2 türlüdür: &" Ey Allah’ım bana şunu ver, Ey Rahim beni rahmet eyle, Ey Kerim bana ikram et &" gibi ifadeler kullanarak bir istek için dua etmek, bir de Allah’a isimleriyle ve sıfatlarıyla bir şey istemeden hamd etmek gibi övgü duası da vardır. Sena, kalple ya da dille güzel isimler sahibi olan Allah’a hamd ederek yapılır.

(O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.) manası:

Allah’ın isimleri hakkında çarpıtma: Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir şeyi inkâr etmek ya da Allah’ın isimlerini mahlûkata benzetmek ya da Allah’ı Kuran ve sünnetten olmayan ve yakışmayan kelimelerle isimlendirmek veya vasfetmek demektir.

(En güzel isimler Allah’ındır) manası

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah’ın isimlerin hepsi övgü isimleridir. Allah, isimlerin hepsinin de güzel olduğunu nitelendirdi. Şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır .} [Araf: 180]

Bu isimlerin güzel olmaları sadece lafız bakımından değil, daha ziyade O’nun güzel sıfatlarına delalet ettiği için güzeldir. İşte O’nun bütün isimleri övgü, hamd u sena isimleri olmakla beraber hepsi güzel isimlerdir, O’nun sıfatlarının hepsi kâmil sıfatlardır, O’nun naatlarının hepsi celil naatlardır ve O’nun bütün fiillerinin hepsi hikmet, rahmet, maslahat ve adaletten ibarettir.

Kuran ve Sünnette anlatıldığı gibi, Allah’ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmek iman çeşitlerindendir. Bu iman, 2 esas kurala bağlıdır:

Birinci kural: Allah’ın isimlerini yakışan bir şekilde tahrif, tatil, temsil ve tekyif etmeden ispat etmek. Allah şöyle buyurdu: {Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.} [Şura: 11]

İkinci kural: Manaları anlamak ve o isimlerin içerdiği manaların keyfiyetini sorgulamadan kanıtlamak. Allah şöyle buyurdu: {önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahmân&"ı kuşatamaz.}[Ta Ha: 110]

Ve Allah, o güzel isimlerin ve yüce sıfatların tanıtılmasının gayesini açıkladı. İşte, gayesi de ibadettir. Allah şöyle buyurdu: {De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O&"nundur. } [İsra:110]

ve şöyle de buyurdu: {En güzel isimler Allah&"ındır. O&"na o güzel isimleriyle dua edin ve O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

(o güzel isimleriyle dua edin) manası:

Allah’a güzel isimleriyle dua etmek 2 türlüdür: &" Ey Allah’ım bana şunu ver, Ey Rahim beni rahmet eyle, Ey Kerim bana ikram et &" gibi ifadeler kullanarak bir istek için dua etmek, bir de Allah’a isimleriyle ve sıfatlarıyla bir şey istemeden hamd etmek gibi övgü duası da vardır. Sena, kalple ya da dille güzel isimler sahibi olan Allah’a hamd ederek yapılır.

(O&"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.) manası:

Allah’ın isimleri hakkında çarpıtma: Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir şeyi inkâr etmek ya da Allah’ın isimlerini mahlûkata benzetmek ya da Allah’ı Kuran ve sünnetten olmayan ve yakışmayan kelimelerle isimlendirmek veya vasfetmek demektir.Tags: