Er-Rezzâk (Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran) olan Allah

Er-Rezzâk (Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran) olan Allah

 

Er-Rezzâk (Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran) olan Allah…

O, Rezzâk olan Allah’tır…{Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.} [Zariyet:58]

‘’Er-Rezzak’’…Kulların rızıkları ve geçim kaynakları elinde Olan, istediği kimseye rızık veren ve gök ile yeryüzün anahtarlarını elinde bulunduran… Allah şöyle buyurdu: {Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah&"a âit olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir.} [Hud:6]

Allah yine şöyle buyurdu: {Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.} [Ankabut:60]

Başka bir ayette: {Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.} [İsra:30]

Ve yine:{Allah dilediğine hesapsız rızık verir.} [Bakara:212]

‘’Er-Rezzak’’…Bütün insanlar fakirdirler, O’nun rızkına muhtaçtırlar. O yüzden Allah, iyi kötü herkese, geçmişte olduğu gibi şimdi de rızık verir.

’Er-Rezzak’’…Kendisine temiz kalbiyle yönelene rızık verir. Zaten kalbin temizliği rızıkların en büyüğüdür. Kendisinden isteyene ilim ve iman verir ve talep edene de kalbin temizliğine ve dinin sağlam olmasına sebep olan helal rızık verir.

O, Rezzak olan Allah’tır…

 

 Tags: