es-Selam (Her türlü tehlikeye karşı kullarını selamette kılan) Allah

es-Selam (Her türlü tehlikeye karşı kullarını selamette kılan) Allah

es-Selam (Her türlü tehlikeye karşı kullarını selamette kılan) Allah…

O, Es-Selam olan Allah’tır

Allah es-Selam’dır ve barış ancak O’ndandır. Hiçbir kul O’nun teslimi olmadan kurtuluşa eremez ve O’nun tevfiki olmadan başarılı olamaz.

O, Es-Selam’dır Bütün noksanlar ve ayıplardan uzak olan ve başkalarının kötülüklerden uzaktır.

O, Es-Selamdır. O’nun sıfatları, yaratılmışlara benzemekten uzaktır. O, bütün noksan ve kusur sıfatlarından uzaktır. O’nun ilmi tam ve sağlamdır. Adaleti kapsamlı ve sağlamdır, Mülkü tam ve sağlamdır, hükmü, takdiri ve yaratığı sağlamdır. Kendisi sağlamdır ve sağlamlık O’ndandır. Büyüklük ve ikram Sahibi ne yücedir.

Allah kulları için dünya ve ahirette selâmet vermiştir. {İbrahim&"e selam olsun} [Saffat:109] , {Mûsâ&"ya ve Hârûn&"a selam olsun.} [Saffat:120] , {Peygamberlere selam olsun} [Saffat:181]

ve Ahirette Allah şöyle buyuruyor: {Onlara &" Girin oraya esenlikle, güven içinde &" denilir} [Hicr:46]

Es-Selam Öyle tam bir selam ki ondan sonra hiç korku olmayacak. Ve öyle bir af ki ondan sonra hiç korku olmayacak.

O, Es-Selam’dır ve barış O’ndandır.

O, Es-Selam olan Allah’tır…

 Tags: